Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 7. 11. 2007

Vydáno: 7. 11. 2007
Autor: pospisilova

Vláda schválila dotace pro včelaře

Vláda na svém dnešním zasedání schválila podmínky dotací pro včelaře na období 2008-2010. Ministerstvo zemědělství si je vědomo problematické situace ve včelařství, a proto předložilo návrh pokračování stávajících dotací včelařům.

 

Navazující program je zaměřen na několik hlavních oblastí a problémů, které přináší klesající množství včelstev. Nově navržená úprava má za cíl přiblížit dotace i drobným včelařům. Včelařství je pro zemědělský sektor zcela zásadní, a proto MZe navazuje na dosavadní dotace, které rozšířilo o několik dalších podpor. Celkový objem dotací je zhruba 171 mil. Kč, z čehož je 50% ze zdrojů EU a zbývající prostředky jsou z rozpočtu ČR.

 

ČR je ve srovnání s okolními zeměmi velmi úspěšná v boji proti varroáze, což je důvod, proč je kladen důraz na další opatření proti této chorobě a obnovu včelstev. Celý soubor dotací směřuje na řešení blízká přírodě a zohledňuje nejen ekonomické zájmy, ale i funkci včelstev v nezemědělských oblastech. Kočování včelstev přispívá k přirozené skladbě planých rostlin.

 

Hlavními oblastmi, na které jsou dotace zaměřeny, jsou:

 

·         boj proti varroáze

·         racionalizace kočování včelstev

·         úhrada nákladů na rozbory medu

·         obnova včelstev

 

 

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe