Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 6. 12. 2007

Vydáno: 6. 12. 2007
Autor: pospisilova

Gandalovič schválil harmonogram projektových opatření Programu rozvoje venkova

Ministr zemědělství Petr Gandalovič dnes schválil harmonogram spouštění jednotlivých projektových opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2008.
 
Tento harmonogram byl zpracován kvůli včasné informovanosti žadatelů o tom, kdy budou zahájeny příjmy žádostí pro konkrétní opatření – žadatelé pak budou mít dostatek času na přípravu svých projektů. A v neposlední řadě také s ohledem na zajištění rovnoměrného vytížení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) při příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova .
Na základě zkušeností s příjmem žádostí o dotaci z programu SAPARD a OP Zemědělství, která odráží i potřeby žadatelů z hlediska optimálního termínu pro příjem žádostí, byl příjem žádostí pro jednotlivá projektová opatření Programu rozvoje venkova rozdělen do tří příjmových kol únor – červen – říjen.
 
Příjem žádostí v roce 2008 se uskuteční v následujících konkrétních termínech:
 
Únor/březen 2008            3. kolo – 26.2. až 17.3.2008,
   opatření I.3.2. příjem pouze 2 týdny – od 3.3. do 14.3.
Červen 2008                    4. kolo – 10.6. až 30.6.2008
Říjen 2008                       5. kolo – 6.10. až 24.10.2008   
 
Konkrétní termíny pro 6. a další kola (rok 2009 a dále) budou upřesněny vždy v druhé polovině daného roku na rok následující tak, aby byly dodrženy stanovené měsíce příjmu (únor, červen, říjen) a zároveň byly minimálně 14-ti týdenní rozestupy mezi jednotlivými koly příjmu žádostí vzhledem k administrativním kontrolám a bodování projektů v kolech předcházejících.
 
V níže uvedené tabulce s přehledem opatření není zahrnuto opatření IV.1.1. Místní akční skupina, kde se žádosti o dotaci přijímají na centrálním pracovišti SZIF a v období 2008 – 2013 je u něj počítáno pouze s 2. kolem příjmu – zhruba v září 2008 (první kolo – listopad/prosinec 2007).
  
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe