Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 6. 11. 2007

Vydáno: 6. 11. 2007
Autor: pospisilova

Gandalovič zahájil zkušební provoz lihovaru v Trmicích

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič dnes symbolickým přestřižením pásky zahájil zkušební provoz lihovaru v Trmicích na Labskoústecku. Celková investice do zařízení s osmasedmdesáti zaměstnanci dosáhla 1,26 miliardy korun.

 

Lihovar v Trmicích je jedním z prvních dokončených lihovarů v ČR. Svou kapacitou 1 milion  hektolitrů ročně  je zároveň spolu s lihovarem v Dobrovicích největším v České republice. Předpokládané spuštění normálního provozu  je plánováno na prosinec letošního roku.

„Ministerstvo zemědělství jakožto garant za plnění evropských cílů v oblasti aplikace biopaliv do motorových paliv významným způsobem přispělo k vytvoření optimálních podmínek pro výrobu a uplatnění bioetanolu a biopaliv,“ uvedl ministr Gandalovič

Jedním z klíčových kroků bylo podle jeho slov zavedení povinného nízkoprocentního přimíchávání biopaliv (do 5 procent) již od září tohoto roku. Bioetanol, jehož spuštění přimíchávání bylo opožděno z důvodu obav z možných daňových úniků a tedy nutností zavedení dalších dodatečných opatření na eliminaci těchto rizik, se začne přimíchávat od začátku roku 2008 ve výši 2 procent. Od 1. ledna 2009 to bude již 3,5 procenta a v roce 2010 ČR počítá se splněním indikativního cíle daného evropskou směrnicí ve výši 5,75 procenta.

„Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje pro jednání  vlády dokument s názvem Víceletý program uplatnění biopaliv v dopravě v ČR, který otevře možnost podpory stoprocentních biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv. V případě bioetanolu se jedná především o podporu směsného paliva E85 s obsahem bioetanolu ve výši 85 procent a dále paliva E95, jakožto alternativy pro vznětové motory. Tento materiál by tedy měl zvrátit rozhodnutí předchozí vlády nepodporovat biopaliva žádným způsobem,“ upozornil ministr.

Česká republika využila možnosti zavedení dotace z evropských prostředků na podporu energetických plodin s názvem „uhlíkový kredit“. Tato podpora byla v letošním prvním roce využita již na výměře téměř 60 tis. hektarů. Lze konstatovat, že splnila svůj účel motivovat zemědělce k přechodu od potravinářské produkce k produkci energetických plodin, převážně pak k produkci biopaliv. Tato podpora, i přesto, že již v letošním roce byla překročena evropská kvóta ve výši 2 mil. hektarů a je nutné přikročit ke krácení výše dotace (z 45 EUR/ha na 31 EUR/ha), bude pokračovat i v příštím roce.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe