Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 31. 5. 2007

Vydáno: 31. 5. 2007
Autor: pospisilova

Nejlepší projekty prospěšné pro naši krajinuZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Nové polní cesty, protierozní opatření a další nové prvky v krajině – nejzdařilejší z nich jsou vítězem celostátní veřejné soutěže O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2006. Její první ročník vyhlásila začátkem letošního roku Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho Ústředním pozemkovým úřadem.
 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace tzv. společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Smyslem bylo podpořit kvalitní a komplexní realizace návrhu pozemkových úprav na území České republiky. Současně akce propaguje i využití evropských fondů, protože řada nominovaných a vítězných projektů byla financovaná z programu Sapard a operačního programu zemědělství.
Hodnotila se uskutečněná společná zařízení ve čtyřech kategoriích: zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě krajinného prostředí. Pro každou kategorii byla jmenována tříčlenná komise složená z odborníků v daném oboru zejména z univerzit, vysokých škol a výzkumných ústavů. Konečné pořadí projektů pak vybrala centrální komise na základě hodnocení odborných komisí.
 
Výsledky soutěže jsou následující:
 
Opatření ke zpřístupnění pozemků (udělena dvě druhá místa)
 1. Pozemkový úřad Prostějov, polní cesta v katastrálním území Skřípov
 2. PÚ Blansko, polní cesta C3 k.ú. Valchov
2.   PÚ Prostějov, cesty a ÚSES v k.ú. Bedihošť
3.   PÚ Praha – východ, polní cesta v k.ú. Svémyslice
 
Protierozní opatření
 1. PÚ Hodonín, protierozní opatření a územní systémy ekologické stability (ÚSES) v k.ú. Lovčice
 2. PÚ Kutná Hora, protierozní opatření v k.ú. Močovice
 3. PÚ Jičín, protierozní nádrž v k.ú. Běchary
 
Vodohospodářská opatření (udělena dvě třetí místa)
 1. PÚ Prostějov, realizace spol. zař. v  k.ú. Tištín
 2. neuděleno
 3. PÚ Břeclav, Suchá retenční nádrž v k.ú. Hustopeče
3.   PÚ Plzeň – jih, revitalizace povodí Tymákovského potoka
 
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
 1. PÚ Prostějov, regionální biocentrum v k.ú. Čehovice
 2. PÚ Prostějov, lok. ÚSES Malý potůček v k.ú. Bedihošť
 3. PÚ Kutná Hora, ÚSES v k.ú. Přítoky
 
Oficiálně budou výsledky vyhlášeny na celostátní poradě ředitelů pozemkových úřadů v Průhonicích 27. června. Vítězná opatření ponesou titul „Společné zařízení v pozemkových úpravách roku 2006“, s nímž je spojeno právo užívat jej jako referenční, reklamní a propagační argument.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe