Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 31. 10. 2007

Vydáno: 1. 11. 2007
Autor: pospisilova

Většina zájemců získala integrované povolení včas.

Méně než stovce z bezmála 570 zemědělských a potravinářských podniků v České republice, kterých se týká povinnost daná zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC),  se nepodařilo včas získat integrované povolení (IP). Vystavují se tak sankcím, které mohou  vést až k zákazu provozování a ukončení výrob.

 

Závazným termínem pro získání IP, který je pro státy EU stanoven zákonem, byl 30. říjen 2007. Přestože většině zájemců se podařilo získat integrované povolení včas, v některých jednotlivých případech tento termín dodržen nebyl. Jiná zařízení, kterých se povinnost o integrované prevenci a omezování znečištění týká, o IP vůbec nepožádala.

 

„Společnosti, kterých se  zákon IPPC týká, byly o nutnosti podání žádosti o integrované povolení včas informovány. Vždy usiluji o to, aby podniky nebyly obtěžovány zbytečnou byrokracií, ale v tomto případě má životní prostředí přednost,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič s tím, že celkový stav integrovaných povolení a celý proces IPPC v resortu MZe je monitorován a řešen v úzké spolupráci s hlavním gestorem problematiky,  ministerstvem životního prostředí.

 

V současné době podle ministra probíhá shromažďování dat, bylo zahájeno vyhodnocování procesu IPPC v rámci resortu Ministerstva zemědělství, přesná čísla budou k dispozici v průběhu měsíce listopadu a prosince 2007. To dává určitou možnost podnikům, jejichž žádosti byly podány v letošním roce, a které jsou v současné době v závěrečném stádiu schvalovacího procesu, že mohou ještě dokončit administrativní fázi procesu IPPC v průběhu měsíce listopadu nebo i prosince 2007 a těsně po konečném termínu tak získat Rozhodnutí o integrovaném povolení.

Žádost o integrované povolení vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Ve většině případů úřady zvládly žádosti o IP vyřídit, ohroženy jsou ale podniky, které podali žádosti neúplné nebo na poslední chvíli.

 

„Naším cílem rozhodně není  komplikovat život podnikům, které nezískali integrované povolení například kvůli nějaké administrativní chybě, kterou mohou v krátké době napravit.  Na druhou stranu všechna zařízení, která nedokáží svým zákonným povinnostem dostát, se vystavují  pokutám a sankcím, které mohou vést až k zákazu jeho provozování a ukončení výroby,“ zdůraznil ministr Gandalovič.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe