Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 30. 4. 2007 

Vydáno: 2. 5. 2007
Autor: pospisilova

Prohlášení ministra zemědělství Petra Gandaloviče k nebezpečí požárůZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Pokračující velmi suché počasí znamená zvýšené riziko vzniku lesních požárů. Ministr zemědělství Petr Gandalovič na toto nebezpečí upozorňuje občany zvlášť v tento den, kdy na mnoha místech rozdělávají ohně při tradičním pálení čarodějnic.
 
„Chtěl bych všechny požádat o maximální opatrnost při pálení ohňů a skutečně bedlivé dodržování pravidel, která platí celoročně,“ uvedl ministr Gandalovič. Připomněl, že zejména platí zákaz v lesích kouřit a rozdělávat otevřený oheň. Podle lesního zákona se nesmí zakládat oheň do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.
„Opět vyzývám všechny vlastníky lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti ve svých lesních majetcích a všemi dostupnými prostředky pomohli zajistit hlídkovou a protipožární činnost, jak je jejich zákonnou povinností,“ zdůraznil ministr Gandalovič.
Již dříve uložil státnímu podniku Lesy České republiky posílit pozemní hlídkovou činnost v lesích. „Tato preventivní činnost se zajišťuje z vyvýšených míst se širokým rozhledem do okolí, a tudíž se neomezuje jen na lesy ve správě státního podniku, ale pomáhá i ostatním vlastníkům,“ doplnil ministr.
Od 1. července má fungovat letecká hasičská služba. Ministerstvo zemědělství poskytuje tuto nadstandardní službu pro vlastníky lesů. V současné době probíhá výběrové řízení, z něhož vzejde firma, která tuto činnost bude zajišťovat v letošním i příštím roce. „Mou snahou je, aby preventivní hlídkové lety začaly dříve. Hledáme řešení, aby tato služba fungovala už během dvou měsíců, které zbývají do letních prázdnin,“ řekl ministr Petr Gandalovič.
 
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe