Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 3. 12. 2007

Vydáno: 3. 12. 2007
Autor: pospisilova

Na třetině lokalit je možné uzavřít smlouvy na lesnické práce

Nezávislá komise, jejímž úkolem je posoudit výhodnost modelů lesního hospodaření, uplatňovaných státním podnikem Lesy ČR v příštích třech letech, minulý týden poprvé zasedla. Oba modely se právě rozbíhají, na třetině lokalit už je možné uzavřít smlouvy na lesnické práce na roky 2008 – 2010.

 

První zasedání komise je krokem ke stabilitě a průhlednosti v Lesích České republiky,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. Komise je složena ze zástupců Ministerstva zemědělství, státního podniku. Lesy ČR a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). Úkolem komise je objektivně posoudit, který ze dvou modelů lesního hospodaření, které současně poběží v letech 2008-2010, je výhodnější a stane se tak v budoucnu modelem hospodaření se státním lesním majetkem.

 

Vznik komise vychází z memoranda, které dne 27. června 2007 podepsal ministr Gandalovič a zástupce KLDS Ivo Klimša. „Memorandum je podkladem pro novou dlouhodobou strategii hospodaření ve státních lesích a má přinést stabilitu tomuto citlivému sektoru,“ dodává ministr Gandalovič. Na základě práce této komise připraví ministerstvo zemědělství návrh zákona o správě státního lesního majetku.

 

Dohoda mezi lesníky a ministerstvem zemědělství má jasný pozitivní efekt, už dnes je možné uzavřít smlouvy na hospodaření v lesích, spravovaných státním podnikem Lesy ČR na 30 % smluvních územních jednotek. Jedná se celkem o 74 lokalit. 41 lokalit je typu „odvozní místo“, kde vytěžené dřevo obchoduje státní podnik Lesy ČR sám ve vlastní režii, a 33 lokalit typu „při pni“, kde dřevo přímo obchodují vítězné lesnické firmy.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe