Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 29.11. 2007

Vydáno: 29. 11. 2007
Autor: pospisilova

Na cukerní platby z EU dosáhne více pěstitelů

Pěstitelům cukrovky by měla v blízké době odpadnout část administrativy. Evropské peníze by se navíc měly dostat k většímu počtu žadatelů z jejich řad. Novelu nařízení o cukerních platbách ve středu schválila vláda.

Jedná se o případ, kdy podnik odkoupí nebo převezme do nájmu jiný pěstitel nebo jestliže zemědělský podnikatel předčasně ukončí činnost.

„Cílem novely je umožnit žadatelům, kteří již o platbu dříve žádali, aby v dalších letech nemuseli znovu předkládat smlouvu s výrobcem cukru. Snižuje se tak administrativní zátěž žadatelů,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič.  „Důležitým krokem je doplnění ustanovení, podle kterého může být cukerní platba poskytnuta i dalším žadatelům v případě prodeje podniku nebo jeho převzetí v rámci předčasného ukončení činnosti,“ doplňuje Gandalovič.

Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., upravuje podmínky poskytování tzv. cukerní platby, která byla v EU zavedena v roce 2006 v rámci reformy sektoru cukru.

Cílem novely tohoto nařízení vlády je umožnit poskytnout cukerní platbu i dalším žadatelům, kteří podle současné právní úpravy nemohli platbu obdržet. Jedná se o  nástupce pěstitele cukrovky v případě

  prodeje celého podniku nebo nájmu celého podniku a

– převzetí zemědělské činnosti v rámci předčasného ukončení zemědělské  činnosti zemědělského podnikatele dle NV č. 69/2005 Sb.

Novela také stanoví způsob snížení platby v případě porušení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu.

Nová reformovaná organizace trhů v odvětví cukru, kterou došlo k zásadním změnám jak v systému produkčních kvót, tak v cenové politice i dalších instrumentech tržní organizace, byla v celé Evropské unii zavedena 1. července 2006. V rámci reformních opatření byl zahájen proces postupného výrazného snižování minimální ceny cukrové řepy určené k výrobě kvótovaného cukru. Aby dotčeným pěstitelům byla refundována ztráta příjmů spojená se snížením garantované ceny cukrové řepy, rozhodla Evropská unie o zavedení kompenzačních opatření, mezi která patří zejména tzv. oddělená platba za cukr, resp. cukerní platba. Cukerní platba představuje typ přímé platby (dotace) poskytované pěstitelům cukrové řepy v nových členským zemích z prostředků Evropské unie.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe