Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 28. 5. 2007

Vydáno: 29. 5. 2007
Autor: pospisilova

Evropské peníze přijdou na český venkov včas

První peníze z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, který minulou středu schválila Evropská komise, budou směřovat k zemědělcům. Ti již v předstihu mohli žádat o některé nárokové platby, například na hospodaření v méně příznivých podmínkách či na ekologické zemědělství. Po schválení prováděcích pravidel se otevře první kolo, ve kterém bude možné předkládat projekty na tři typy investičních podpor.
 
„Vzhledem k počtu dotačních titulů a administraci projektů nelze otevřít všechny podpory najednou. Průběžně proto budeme vyhlašovat jednotlivá kola příjmu žádostí. Premiérové kolo chceme spustit v první polovině července, další bude následovat s tříměsíčním odstupem,“ oznámil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Doplnil, že na projekty přijímané v prvním kole může být vyplaceno zhruba 2,3 miliardy korun. „Tyto podpory se budou týkat investic do modernizace zemědělských podniků. Mladým začínajícím zemědělcům budeme poskytovat startovací podporu. Dotace půjdou také na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především na bioplynové stanice, na kotelny spalující biomasu či na výrobu peletek,“ shrnul ministr Gandalovič účel tří titulů, spouštěných v první vlně. (Více v příloze)
V návaznosti na schválení Programu rozvoje venkova proběhne 5. června zasedání monitorovacího výboru, který projedná prováděcí pravidla pro opatření otevíraná v prvním kole. Pravidla pro žadatele, ve kterých budou popsány všechny požadavky a pokyny k vypracování a realizaci projektu, budou po podpisu ministrem k dispozici v tištěné podobě na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF.
Program rozvoje venkova navazuje na operační program zemědělství, a tak i administrace žádostí bude podobná. „Věřím, že žadatelé ocení výrazné zjednodušení oproti operačnímu programu. Úlevou pro ně zejména bude, že při žádosti o dotaci budou předkládat jen skutečně nezbytně nutné přílohy,“ uvedl ministr Gandalovič. Takovou přílohou je například stavební povolení (které však nemusí nabývat právní moci do okamžiku registrace žádosti, ale jeho účinnost bude vyžadována až během dodatečné 42denní lhůty, ve které se kontrolují formální náležitosti žádosti), výpis z obchodního rejstříku nebo kopie katastrální mapy s vyznačením realizace projektu. Dalším vstřícným krokem je příprava softwarového nástroje, který žadateli umožní předvyplnit žádost na webu a dokonce zkontroluje její formální správnost a úplnost.
V červnu zahájí MZe informační kampaň k Programu rozvoje venkova, která poběží po celou dobu využívání programu. Cílem bude poskytnout žadatelům praktické informace a také motivovat potenciální zájemce k předkládání projektů.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe