Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 26. 11. 2007

Vydáno: 26. 11. 2007
Autor: pospisilova

Rada ministrů se dnes seznámila s návrhy Health Checku

 

Ministři zemědělství jednotlivých členských států EU měli dnes první příležitost se vyjádřit ke „kontrole zdravotního stavu“ Společné zemědělské politiky. Česká republika vítá zachování zjednodušené schéma platby na plochu, tzv. SAPS, pro nové členské státy až do roku 2013, je zásadně proti jakýmkoliv diskriminačním nástrojům.
„HealthCheck má za cíl prověřit funkčnost organismu. Má nastartovat debatu v jednotlivých členských státech a mezi všemi zainteresovanými, má také „vydláždit cestu“ pro reformu po roce 2013, ale ne detailně diskutovat její nástroje,“ uvedla komisařka Mariann Fischer-Boel, když seznamovala jednotlivé ministry s prověrkou současného stavu Společné zemědělské politiky. Komisařka mj. přislíbila, že „zjednodušené schéma platby na plochu, tzv. SAPS, bude pro nové členské státy zachováno až do roku 2013.“

Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče ČR vítá možnost snížení obejmu přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova. Je ale třeba zajistit, aby přesouvané částky byly v jednotlivých státech srovnatelné a nedošlo tak k ohrožení konkurenceschopnosti.

„Nejsou pro nás přijatelné jakékoli diskriminační nástroje. Například redukce přímých plateb čistě na bázi velikosti podniků by měla dopad jen na některé členské státy,“ zhodnotil ministr Gandalovič.

Navrhovaná pravidla by měla podle jeho slov respektovat odlišnou zemědělskou strukturu v jednotlivých členských státech. Obecně Česká republika podpoří jen taková opatření, jejichž dopady budou rovnoměrně a spravedlivě rozděleny mezi všechny členské státy, abychom v konečném důsledku dosáhli odstranění všech historických nesrovnalostí.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe