Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 25. 9. 2007

Vydáno: 26. 9. 2007
Autor: pospisilova

Jaká je budoucnost SZP (Společné zemědělské politiky) z pohledu České republiky?

Předběžným prioritám předsednictví České republiky a budoucnosti Společné zemědělské politiky je věnovaný seminář, který probíhá dnes celý den v budově Ministerstva zemědělství ČR. Společná zemědělská politika hraje mezi ostatními evropskými politikami významnou roli především do budoucna z hlediska strategického zásobení potravinami a obnovitelnými zdroji energie a z pohledu rozvoje venkovských regionů. V diskuzi o budoucí podobě SZP se tedy v zásadě řeší dvě otázky: jak má vypadat, aby odpovídala potřebám a výzvám 21. století, a kolik finančních prostředků a z jakých zdrojů má být na ni vyčleněno. Na to odpoví nadcházející „zdravotní pověrka“ a následná velká debata k podobě SZP a její úloze jako významné položce evropského rozpočtu.

 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič mj. upozornil na určitou výjimečnost právě našeho předsednického mandátu. „Naše předsednictví bude specifické a role České republiky citlivější navíc z toho důvodu, že v červnu 2009 končí funkční období stávajícího složení Evropské komise a následně se budou konat volby do Evropského parlamentu. To všechno naše předsednictví nepochybně ovlivní a my budeme konfrontováni s mnohem intenzivnější veřejnou diskusí.“

 

„V zemědělském sektoru bude mít naše předsednictví poměrně unikátní rysy z hlediska objemu práce. Dostatečně to dokumentuje sto osmnáct pracovních skupin, osmdesát pět řídících výborů, které budeme muset zásobovat agendou, koordinovat a efektivně administrovat, více než sto zasedání zabývajících se zemědělskou problematikou a přes sedmdesát věnovaných veterinárním a fytosanitárním tématům,“ vypočetl 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. MZe se teď proto zaměřuje na získání kvalitní expertní základny. „Evidujeme téměř dvě stovky expertů, z čehož přibližně polovina je z ministerstva,“ doplnil náměstek Hlaváč.

 

 

Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace