Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 24. 10. 2007

Vydáno: 24. 10. 2007
Autor: pospisilova

Ministr zemědělství ustavil pracovní skupinu „Půda“

Ministr zemědělství Petr Gandalovič včera 23.10. ustavil pracovní skupinu „Půda“, která se bude v následujícím období věnovat vytvoření strategie nakládání s půdou. Mezi hlavní diskutované úkoly skupiny patří především dokončit restituční procesy, dále pak umožnit přístup vlastníkům na zcelené pozemky či vyváženě uspořádat vlastnické a uživatelské vztahy. Pracovní skupina posoudí vhodnost stávajícího znění zákona o prodeji státní půdy a provede inventarizaci právních předpisů, které omezují výkon vlastnických práv a zváží jejich oprávněnost.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič k pracovní náplni skupiny „Půda“ sdělil: Od pracovní skupiny si slibuji, že dokáže harmonizovat odlišná legislativní ustanovení z důrazem na zvýšení ochrany vlastnictví a na větší efektivitu služeb, které stát vlastníkům pozemků poskytuje“. A dále dodal: „Uvolnění trhu s půdou odstraněním mechanismů, které tomuto procesu brání, představuje jednu z našich důležitých priorit“.

 

Účastníci včerejšího jednání se vzájemně seznámili se svými stanovisky k předmětným problematikám a dohodli se na tom, že do konce tohoto týdne zpracují a předloží své postoje. Na základě toho bude stanoven harmonogram prací skupiny „Půda“, podle kterého se budou jednotlivé problematiky řešit. 

 

Členy pracovní skupiny „Půda“ jsou:

Za vlastníky pozemků: Ing. František Janda (Svaz vlastníků půdy), Mgr. Lukáš Váňa (Svaz měst a obcí ČR), za uživatele pozemků: Ing. Stanislav Němec (Asociace soukromého zemědělství ČR), Ing. Jan Veleba (Agrární komora ČR), za ministerstvo zemědělství:                       Ivo Vrzal, MBA (náměstek ministra), Ing. Miloslav Kučera (poradce ministra), za  Pozemkový fond: Ing. Pavel Brandl a za Ústřední pozemkový úřad: Ing. Kamil Kaulich.

 

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe