Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 23. 4. 2007

Vydáno: 24. 4. 2007
Autor: pospisilova

Ministr Petr Gandalovič obměnil výkonný výbor Pozemkového fondu ČRZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Ministr zemědělství Petr Gandalovič, který je z titulu své funkce i předsedou prezidia Pozemkového fondu ČR (PF), dnes předložil členům prezidia návrh na odvolání 2. místopředsedy výkonného výboru Pozemkového fondu Ing. Jaroslava Vignera, CSc. Prezidium návrh ministra schválilo. Do funkce 1. místopředsedy výkonného výboru PF bude s účinností od 24. 4. 2007 jmenován Ing. Jiří Blažek, který dosud působil jako člen výkonného výboru PF. Ministr Gandalovič vzal zároveň na vědomí rezignaci několika dalších členů výkonného výboru a jmenoval jejich nástupce.
 
Na své funkce ve výkonném výboru PF rezignovali Ing. Iva Mejzlíková, JUDr. Ivan Hink, JUDr. Zdeněk Fišer a RNDr. Richard Chvojka, CSc.
Na návrh ministra Petra Gandaloviče nastoupí Ing. Pavel Brandl do funkce 2. místopředsedy výkonného výboru. Novými členy výkonného výboru PF pak budou od 1. 5. 2007 jmenováni Ing. Pavla Hůlová, Ing. Václav Krejčí, Ing. Zdeněk Kvasnička a Ing. Květoslava Brátová, Ph.D.
„Tato personální obměna ve vedení Pozemkového fondu je systémovým krokem ke zlepšení fungování fondu a k jeho celkové stabilizaci. Rád bych v této souvislosti znovu zdůraznil, že jednou z mých stěžejních priorit je narovnání vlastnických vztahů k půdě a co nejrychlejší dokončení prodeje státní půdy zemědělcům. Profesní praxe a odborná kvalifikace nově jmenovaných členů vedení Pozemkového fondu jsou nejlepším předpokladem k dosažení těchto cílů,“ řekl ke svému rozhodnutí ministr Gandalovič.
Prezidium PF zároveň doporučilo pověřit Ing. Pavlu Hůlovou vedením sekce územních pracovišť a hospodářské správy, Ing. Václava Krejčího vedením sekce správy nemovitostí, Ing. Zdeňka Kvasničku vedením sekce privatizace, Ing. Květoslavu Brátovou, Ph.D. vedením sekce restitucí a dosavadní členku výkonného výboru Ing. Irenu Kreisingerovou vedením sekce ekonomiky.
 
Ing. Petra Hůlová byla do loňského roku předsedkyní Svazku obcí mikroregionu Křivoklát a v současnosti je neuvolněnou zastupitelkou obce Křivoklát. Ing. Václav Krejčí působil jako konkursní správce. Ing. Zdeněk Kvasnička je dosud poradcem prvního náměstka ministryně obrany ČR. Ing. Květoslava Brátová, Ph.D. dosud pracovala jako referent pozemkové správy na MZe a Ing. Pavel Brandl zastával funkci vedoucího Územního pracoviště PF ČR Cheb.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe