Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 22. 6. 2007

Vydáno: 22. 6. 2007
Autor: pospisilova

Veterinární opatření jsou dostatečná

Dosavadní veterinární opatření, která byla učiněna v souvislosti s výskytem viru H5N1 na farmě v obci Tisová, jsou dostatečná a svolání Ústřední nákazové komise není vzhledem k lokalizaci viru v tuto chvíli zapotřebí.

 

Vyplývá to z jednání Koordinační skupiny Ministerstva zemědělství, kterou ministr Petr Gandalovič svolal na dnešní dopoledne. Ministr poté odjel osobně navštívit postiženou farmu.

„Došli jsme k závěru, že dosavadní opatření učiněná Státní veterinární správou ČR k zabránění dalšímu šíření této nákazy,“ uvedl ministr Gandalovič.

 

Koordinační porada  podle jeho slov vzala na vědomí zprávu  ústředního ředitele SVS ČR Milana Maleny o dalších krocích podnikaných v této souvislosti s tím, že veškerá již podniknutá i chystaná opatření jsou v souladu s metodikou Operační manuál pro aviární influenzu  vydaný SVS ČR, který zároveň stanovuje kroky v případě rozšíření nákazy nebo výskytu viru v dalších lokalitách.

 

  

Ilona Chalupská

Ředitelka odboru komunikace MZe