Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 22. 6. 2007

Vydáno: 22. 6. 2007
Autor: pospisilova

Opatření proti šíření viru ptačí chřipky

V České republice byl 21. 6. 2007 potvrzen v chovu krůt výskyt viru ptačí chřipky H5N1. Virus byl prokázán v chovu krůt v obci Tisová, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj přijala neprodleně nezbytná ochranná a zdolávací opatření, aby se zabránilo šíření této nákazy.

 

Jedná se o mimořádné veterinární opatření přijímané Krajskou veterinární správou při podobných událostech. Bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Ochranné pásmo je okruh o poloměru minimálně 3 km od ohniska nákazy a pásmo dozoru je kruh o poloměru minimálně 10 km.

Jsou to hlavně veterinární opatření, která by neměla zásadním způsobem ovlivnit občany žijící v okolí“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič a doplňuje „V současné době je krůtí chov neprodyšně uzavřen a probíhá jeho likvidace. Rozhodně ale není důvod k panice, při dodržení základních hygienických pravidel občanům žádné nebezpečí nehrozí“.

 

V obou pásmech platí jistá pravidla, která jsou k nalezení na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz . Tato pravidla upravují hlavně pohyb a chov drůbeže.

 

O zjištění nákazy krocanů byla neprodleně informována Evropská komise, která vydala rozhodnutí, kterým se potvrzuje správnost postupu ČR a dostatečná rozloha ochranného pásma a pásma dozoru.

 

Shodná opatřená byla přijata i v Maďarsku a Velké Británii, kde se nákaza objevila začátkem letošního roku.

V těchto zemích se ukázala tato veterinární opatření jako dostatečná a nevidím tedy důvod nějak je rozšiřovat“ doplňuje ministr Gandalovič. Ministr zároveň dnes odpoledne navštíví obec Tisová aby zhodnotil situaci a uklidnil veřejnost v Tisové a okolí, že žádné bezprostřední nebezpečí pro občany nehrozí.

 

Ilona Chalupská

Ředitelka odboru komunikace MZe