Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 20. 9. 2007

Vydáno: 20. 9. 2007
Autor: pospisilova

Gandalovič: podpoříme zodpovědné farmáře

 

 

 

Podmínky poskytování finanční podpory prostřednictvím Podpůrného  a garančního zemědělského fondu včera na vládě představil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Pro letošní rok se počítá s vyčleněním částky přibližně 300 milionů korun. Princip podpory spočívá  ve vyplacení finančního příspěvku na pojištění hospodářských zvířat a plodin, které zemědělští podnikatelé uhradili za pojištění proti některým nepříznivým klimatickýma  zooveterinárním jevům.

 

„Jde nám o to, aby se farmáři pojistili proti možným rizikům. V případě hospodářských zvířat jim budeme refundovat dvacet procent prokazatelně uhrazených nákladů na pojištění,  pěstitelům třicet pět, respektive u speciálních plodin až padesát procent,“ uvedl mj. ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Věříme, že tato strategie bude nejen zmenšovat případnou zátěž na státní rozpočet, ale povede postupně navíc ke snižování sazby pojištění,“ dodal.

 

Finanční podporu pojištění poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. z výnosu majetku již od roku 2004, pro letošní rok se počítá s vyčleněním částky přibližně 300 mil. Kč. Cílem poskytování takovéto podpory je eliminace rizika požadavku na náhradu škody ze státního rozpočtu v případě vzniku výrazně nepříznivých klimatických nebo zooveterinárních událostí.

 

Podmínky pro poskytování této podpory jsou v souladu s „Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví pro období 2007-2013“ a jsou uvedeny v „Zásadách pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním lesnickým fondem, a.s.

 

 

Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace