Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 19. 6. 2007

Vydáno: 19. 6. 2007
Autor: pospisilova

Ministr Gandalovič odjel jednat do Bulharska a Rumunska


Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič odjel dnes ráno v doprovodu podnikatelské mise na třídenní pracovní návštěvu Bulharska a Rumunska. V úvodu návštěvy jednal v Sofii s ministrem zemědělství a lesnictví Bulharské republiky Nihatem Tahirem Kabilem.

„Tématem jednání byl především rozvoj venkova, strategie bezpečnosti potravin, záležitosti Evropské unie  a zkušenosti České republiky se vstupem do EU ve veterinární a rostlinolékařské oblasti,“ uvedl Gandalovič.

Právě v oblasti veřejného zdraví z hlediska veterinárního a zdraví zvířat chtějí obě země rozvíjet vzájemné vztahy a prohlubovat spolupráci. Vyplývá to z Memoranda o porozumění, které dnes v Sofii podepsaly Státní veterinární správa České republiky a Státní veterinární správa Bulharska.

 „Mezi Českou republikou a Bulharskem ve veterinární oblasti nebyly  uzavřeny žádné dohody. V současnosti je v platnosti pouze Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a potravinářského průmyslu Bulharské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství uzavřená v Praze v listopadu 1995. Ostatní smlouvy byly vypovězeny po vstupu ČR do Evropské unie,“ řekl ministr Gandalovič.

Veterinární služby obou států se v memorandu zavázaly, že budou v přímém kontaktu při výskytu jakýchkoliv problémů týkajících se zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu.

Obě strany se také dohodly na výměně veterinárních specialistů s cílem získat informace o vědeckých počinech ve veterinární oblasti, spolupráci mezi laboratořemi veterinárních služeb na úseku diagnostiky nemocí zvířat, hygieny potravin živočišného původu, kontroly veterinárních biopreparátů a léčiv a ochrany zvířat před škodlivými vlivy životního prostředí

Táňa Králová,
tisková mluvčí MZe