Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 19. 3. 2007

Vydáno: 19. 3. 2007
Autor: pospisilova

Ministr Gandalovič podpořil v Bruselu odblokování rozpočtu pro český venkov a jednal o návrhu boje proti nekalým praktikám v potravinářstvíZpráva tiskové mluvčí T. Králové

 
Probíhající zasedání ministrů zemědělství EU, které se koná dnes a zítra v Bruselu, se věnuje odblokování unijního rozpočtu pro léta 2007 – 2013. K němu přikročil Evropský parlament letos v únoru. Program rozvoje venkova má přitom umožnit českým žadatelům ročně čerpat až 13 miliard korun na různé finanční podpory.
 
Ministr Gandalovič, který přicestoval do Bruselu se záměrem peníze pro český venkov získat, uvedl: „Česká republika podporuje postup předsednictví, který přispěje k uvolnění zablokovaných prostředků na programy rozvoje venkova. Kompromis spočívá v tom, že se dobrovolný převod peněz z přímých plateb na rozvoj venkova bude týkat pouze omezeného počtu zemí. Jedná se o země, které na převodech mají zájem a historicky tuto možnost používaly. Reálně se to týká pouze Portugalska a Británie.“
 
V této souvislosti ministr Gandalovič uvedl: „Chceme rozptýlit obavy evropských poslanců a dát jim jasný signál, že pro členské státy je klíčové přikročit ke schvalování Programů rozvoje venkova. Proto i já za Českou republiku podpořím kompromisní návrh předsednictví“.
 
Ministr zemědělství již v této věci zaslal dopis českým poslancům Evropského parlamentu. Česká republika předložila program rozvoje venkova jako jedna z prvních ČS, má proto prvořadý zájem na jeho rychlém spuštění a zahájení projektů (např. investice do zemědělských produktů, zlepšování infrastruktury vesnic, diverzifikace podnikatelských aktivit zemědělských podniků apod.).
 
Evropští poslanci zamítli návrh tzv. dobrovolné modulace, který Evropská komise předložila již v roce 2005. Tento systém by členským státům umožňoval libovolně přesunout až 20 procent finančních prostředků z I. do II. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy snížit celkovou výši přímých plateb vyplacených zemědělcům a získanou částku přesunout do programů rozvoje venkova. Pokud Evropský parlament neodblokuje možnost převodu, nemůže Evropská komise schválit Programy rozvoje venkova členským státům. To může způsobit odklad jejich spuštění a zabrzdit proces rozvoje venkova v celé EU.
  
Kontroly v potravinovém řetězci
Po některých potravinových skandálech v EU v loňském roce Evropská komise připravuje úpravu platné legislativy.
Ministr Gandalovič řekl: „Česká republika vítá snahu EK na zlepšení legislativy v oblasti dozoru nad bezpečností potravin. Ta nám pomůže zamezit vzniku některých problémů a popřípadě nekalým praktikám, které se v poslední době objevily v EU a okrajově i v ČR, například v souvislosti s dlouhodobým skladováním mražených potravin pro řetězce supermarketů. Budeme však usilovat o celkové zjednodušení potravinové legislativy, aby neznamenala neúměrnou finanční a administrativní zátěž.“
 
V rámci implementace požadavků balíčku nové hygienické legislativy, která je v platnosti od 1. 1. 2006 je pozitivní změnou systémové využívání systému rychlého varování RASFF. K jeho bezchybnému fungování je však nezbytná rychlá výměna informací a jednotné uplatňování této legislativy ve všech členských státech.
 
Ve výrobě bezpečných potravin je důležitým trendem systém analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) i v prvovýrobě. Pokud jde o tuto oblast, pak by ČR přivítala aplikaci těchto postupů tak aby nedošlo k prudkému zvyšování administrativní zátěže.           
 
Jan Vytopil, Mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU, mobil: 0032 475 330 252
 
Kontakt na Ministerstvu zemědělství:
Mgr. Ilona Chalupská, ředitelka odboru komunikace
tel: 221 812 557, 724 727 224