Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 17. 7. 2007

Vydáno: 17. 7. 2007
Autor: pospisilova

Komise Evropských společenství schválila PRV

Komise Evropských společenství dnes oficiálně přijala Rozhodnutí č.2007CZ06RPO001, kterým se schvaluje Program rozvoje venkova České republiky (PRV).

Česká republika byla společně se Švédskem vůbec první zemí, které Komise PRV schválila. Konečná verze programu pro rozvoj venkova byla Komisi zaslána dne 22. května letošního, program byl následně projednán a schválen dne 23. května Výborem pro rozvoj venkova.

V současné době  probíhá první kolo příjmu žádostí  pro první tři opatření v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

V letošním roce bude v rámci projektových opatření PRV, vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč. Finanční podpora z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je poskytována prostřednictvím tzv. os, které jsou zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti, zlepšování životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a zapojení venkovských mikroregionů díky metodě založené na principu evropské iniciativy Leader.

 

Mgr. Ilona Chalupská

Ředitelka odboru komunikace MZe