Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 17. 4. 2007

Vydáno: 17. 4. 2007
Autor: pospisilova

Hlídky v lesích poslouží jako ochrana proti požárůmZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Suché počasí v uplynulých týdnech, doprovázené od posledního víkendu nástupem vysokých teplot, vytváří podmínky mimořádně příznivé pro vznik lesních požárů. Ministr Petr Gandalovič proto uložil státnímu podniku Lesy ČR neprodleně začít s hlídkovou činností, aby se předešlo dalším škodám.
 
„Současné počasí je z hlediska vzniku lesních požárů velmi rizikové. Nabádám všechny vlastníky lesů, aby dbali zvýšené opatrnosti ve svých lesních majetcích a aby všemi dostupnými prostředky pomohli zajistit hlídkovou a protipožární činnost, jak je ostatně jejich zákonnou povinností,“ řekl dnes na tiskové konferenci ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Abych pomohl vlastníkům a uživatelům lesa v této náročné preventivní práci, požádal jsem generálního ředitele Lesů ČR, aby podnik zahájil ihned hlídkovou činnost v lesích. Zajišťuje se z vyvýšených míst se širokým rozhledem do okolí, a tudíž se pochopitelně neomezuje jen na lesy ve správě státního podniku,“ upřesnil ministr.
 
Statistika Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uvádí následující čísla, zahrnující požáry lesní, na polních a travních porostech:
leden – 276, únor – 152, březen – 490, 1. až 15. dubna – 926 požárů.
Státní podnik Lesy ČR pak uvádí následující výčet škod ve státních lesích, způsobených požáry:
26.3. lesní správa Ostrava – 4,24 ha, 586 tis. Kč – viník není znám
14.4. lesní správa Nymburk – 6 ha, 500 tis. Kč, v šetření
14.4. lesní správa Klášterec n. Ohří – 15 ha, 1 mil Kč, v šetření.
 
Pokud jde o leteckou hasičskou službu, ministr Gandalovič upřesnil: „Naše ministerstvo ji zajišťuje jako nadstandardní službu, není to jeho povinností. Letecká hasičská služba je z naší strany vstřícným krokem, kdy ministerstvo zemědělství může převzít povinnosti vlastníků a uživatelů lesů na úseku požární ochrany. Náklady s ní spojené nejsou mandatorním výdajem státního rozpočtu.“
 
Letos je to poprvé, kdy MZe přistoupilo k výběru firmy, která má zajistit leteckou hasičskou službu (LHS) po dobu dvou let. Je to především proto, aby se  zamezilo průtahům při odvolávání se neúspěšných uchazečů o provozování této služby, k čemuž opakovaně docházelo v minulých letech. Pro LHS v letech 2007 a 2008 MZe požaduje od uchazečů nabídku alespoň 20 letadel, 10 pro hlídkovou činnost a 10 pro hasební zásahy, což je minimální počet pro protipožární ochranu lesa na území ČR.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe