Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 16. 7. 2007

Vydáno: 16. 7. 2007
Autor: pospisilova

ČR razantně vystoupila proti návrhu o společné organizaci trhu s vínem

Současná podoba návrhu společné organizace trhu s vínem nebere podle ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče v potaz připomínky řady členských států. Nebyly zahrnuty ani připomínky Evropského Parlamentu a sdružení evropských vinařských regionů. Návrh je tedy velmi podobný návrhu předloženému v loňském roce, a proto je v současné podobě pro Českou republiku nepřijatelný.

 

Celá řada bodů v projednávaném návrhu by poškodila české vinařství a ohrozila by tradiční výrobní postupy. Vedla by nakonec i ke zdražení českého vína. Jedná se zejména o doslazování vína cukrem, což je postup obvyklý zejména u slabších ročníků.

 

Není možné některým zemím povolit přikyselování vína a jiným zakázat jeho přislazování“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodává „v této podobě je pro nás reforma nepřijatelná“. Stanovisko České republiky je dlouhodobě shodné se stanoviskem Svazu vinařů ČR, se kterým ho ministr Gandalovič konzultoval a se kterým dospěl ke shodě, že není možné takto ohrozit tradiční výrobu v Čechách a na Moravě.

 

Současná podoba reformy je disproporční a nepostihuje všechny státy stejně. Například navrhovaný způsob označování vín by vedl k matení zákazníka a k setření rozdílu mezi vínem přívlastkovým a stolním.

 

Česká republika je ve skupině zemí, které nesouhlasí se stávající podobou reformy, což znamená velký tlak na změnu reformy.

Jasně říkáme, že tuto podobu návrhu nepodpoříme, v tomto jsme jednotní s dalšími zeměmi, například s Německem nebo Rakouskem, s nimiž koordinujeme náš postup“ dodává ministr Gandalovič. Česká republika se připojuje k návrhu ministra zemědělství Německa o otevření debaty o reformě a dalších jednáních, aby se reforma stala přijatelnou pro středoevropské státy.

 

Ilona Chalupská

Ředitelka odboru komunikace MZe