Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 16. 10. 2007

Vydáno: 16. 10. 2007
Autor: pospisilova

Příprava transformace Budvaru startuje

Česká republika prostřednictvím Ministerstva zemědělství a Budějovického Budvaru, n.p . vypsala  veřejnou zakázku na poskytování poradenských služeb při transformaci národního podniku Budějovický Budvar na akciovou společnost. Návrh dnes podepsali ministr zemědělství Petr Gandalovič a generální ředitel Budvar, n.p.  Jiří Boček.

 

Zastupujícím subjektem MZe pro přijímání nabídek a písemných dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci je Advokátní kancelář Kindl & partneři, která byla vybrána v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

„Předmětem této veřejné zakázky jsou finanční, daňové a právní služby. Cílem je nalézt optimální postup transformace Budějovické Budvaru z hlediska ekonomického a právního a následná implementace zvoleného postupu transformace národního podniku na akciovou společnost bez přerušení právní kontinuity, například formou zvláštního zákona,“ uvedl Gandalovič.

Veřejné zakázky v otevřeném řízení se podle slov ministra může ze zákona zúčastnit každý subjekt, který splňuje kvalifikační předpoklady.

„Hodnotit se bude ekonomická výhodnost předložených nabídek, tedy zejména odborná úroveň a komplexnost navrhovaného postupu transformace, výše nabídkové ceny a přístup k realizaci zakázky a organizační a smluvní zajištění. Hledáme solidního partnera, který bude schopen kvalitu i dohodnuté termíny garantovat,“ zdůraznil ministr s tím, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 12.500.000,- Kč bez DPH.

Při  posuzování podaných nabídek na postup transformace budou podle ministra Gandaloviče hlavními kritérii zachování právní kontinuity mezi národním podnikem a akciovou společností, kompatibilita s českým a evropským právem a řešení přechodu duševního vlastnictví, včetně ochranných známek a ostatních práv a označení, a to i s ohledem na probíhající národní a mezinárodní spory v této oblasti.

Termín otvírání obálek s nabídkami byl stanoven na 13. prosince 2007. Výzva k veřejné zakázce bude zveřejněna na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz a centrální adrese informačního systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz v souladu s termíny vyplývajícími ze zákona.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe