Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 15.8. 2007.

Vydáno: 16. 8. 2007
Autor: pospisilova

Jaké by podle Vás mohly být priority předsednictví ČR v EU?

 

Odborníci na zemědělskou problematiku i farmáři mají možnost se vyjádřit k podkladům pro předsednictví České republiky v EU v prvním pololetí roku 2009 a k nejrůznějším aktuálním tématům v agrárním sektoru, z nichž budou definovány priority našeho předsednictví. Debata je otevřena na stránkách ministerstva zemědělství od dnešního dne do 15. září 2007, aby bylo možno shrnout ohlasy a podklady z této debaty na národní konferenci, která na totožné téma proběhne 25.září.

 

„Podklady k přípravě MZe na předsednictví  ČR v EU “, dokument vypracovaný na základě rešeršní studie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky se zapracováním připomínek MZe, je od dnešního dne vyvěšen na internetových stránkách:

 http://www.mze.cz/index.aspx?discussion=1&act=0

 

„Jedná se o aktualizovaný materiál shrnující hlavní témata, u kterých lze předpokládat, že se stanou součástí projednávané agendy v době předsednictví naší republiky v Evropské unii v prvním pololetí roku 2009,“ říká ministr Petr Gandalovič. „V příštích měsících bude soubor doplněn o  simulaci variant řešení a předpokládaných dopadů na české zemědělství, včetně souhrnného hodnocení možných dopadů i po roce 2014. Výstupní materiál se stane podkladem pro formulaci priorit České republiky v agrárním sektoru. Využití najde také při projednávání společného vícerého programu ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku v rámci jednání TRIO, tedy trojice tvořené zemí aktuálně předsedající, státem předsedajícím v uplynulém období a zemí, jíž předsednictví čeká,“ dodává ministr.

 

Odborníci na zemědělskou problematiku i zemědělci mají možnost vyjádřit svůj názor na věci, které se jich bezprostředně týkají. Jejich připomínky mohou přispět k efektivnímu formulování priorit českého předsednictví EU, na případné dotazy do 48 hodin odpoví experti v příslušném oboru.

 

 

 

Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace