Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 15. 11. 2007

Vydáno: 15. 11. 2007
Autor: pospisilova

Roste počet výrobců biopotravin i ekologických zemědělců

Čeští zemědělci se stále více orientují na výrobu biopotravin. Podpora jejich produkce ze strany ministerstva zemědělství tak přináší konkrétní výsledky, k 31. říjnu 2007 bylo registrováno více než 220 výrobců biopotravin. Za poslední rok přibylo 75 nových výrobců biopotravin, z toho jen za poslední tři měsíce se nově zaregistrovalo téměř 30 nových výrobců biopotravin. Počet ekologických zemědělců se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil, téměř o 350 farem.

 

Výrobci vidí produkci biopotravin jako dobrou podnikatelskou příležitost. Poptávka po biopotravinách je dlouhodobě vyšší než jejich nabídka,“ objasnil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „K nárůstu počtu výrobců biopotravin přispívá také právě vyhlášená podpora  investičních projektů v rámci Programu rozvoje venkova,“ dodal.

 

Nově registrovaní výrobci biopotravin jsou zaměřeni především na zpracování biomasa a masných výrobků, produkci biovajec, biovína, nebo výrobu biopečiva. Mezi nově registrovanými výrobci biopotravin se objevují také výrobci specialit, např. knedlíků, baget, müsli tyčinek, nebo sladu pro produkci biopiva. K 31. říjnu 2007 hospodařilo ekologicky již 1 249 farem. Výměra ekologicky obhospodařované plochy dosahuje téměř 310 000 ha. Podíl ekologicky obhospodařované plochy na celkové výměře zemědělské půdy je cca 7,2%. Výměra travních porostů  dosahuje více než 250 000 ha.    

 

„Z hlediska produkce biopotravin je pozitivním jevem, že se zvyšuje výměra orné půdy v ekologickém zemědělství, která dosáhla celkové výměry téměř 30 000 hektarů. Za poslední rok se výměra orné půdy zvýšila o cca 5 000 hektarů,“  uvedl Petr Gandalovič

 

Podrobné statistické údaje

 

31.10.2006

31.10.2007

Počet výrobců biopotravin

148

223

Počet ekofarem

912

1 249

Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)

274 859

306 995

Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)

6,45

7,21

Výměra orné půdy (ha)

23 162

28 008

Výměra trvalých travních porostů (ha)

225 983

253 308

Výměra trvalých kultur (sady, vinice) (ha)

988

1 721 (z toho 1 506 ha sadů a 215 ha vinic)

Ostatní plochy (ha)

24 726

23 958

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe