Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 14. 12. 2007

Vydáno: 14. 12. 2007
Autor: pospisilova

Visegrádská skupina jednala o společném postupu v zemědělském sektoru

Revize společné zemědělské politiky, situace na trhu s vepřovým masem, zaručené tradiční speciality a chráněná označení původu        a reforma společného trhu s vínem – takové byly hlavní body jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky s přizvanými zástupci Bulharska a Rumunska, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. prosince v Českém Krumlově. Spolupráce v rámci V4 má podle ministra Gandaloviče velký význam, protože umožňuje konsolidovat postoje a úsilí. Jsme pak mnohem silnější a prosazování našich zájmů účinnější.
 
„Kvóty ani nesystémové dotace nejsou řešením, Česká republika je pro maximální otevření trhu“ řekl např. k situaci na trhu s vepřovým masem ministrzemědělství Petr Gandalovič. „Společně s kolegy z Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska  jsme se dohodli, že se budeme vzájemně pravidelně informovat o aktuálních podporách v sektoru vepřového a že  požádáme Evropskou komisi, aby prověřila, jaké existují národní dotace na vepřové v ostatních členských státech.“
 
Členské země obvykle přispívají na likvidaci kadáverů a na sanitární opatření. Polsko se staví spíše za podporu prvovýroby, než dotace importu-exportu. Ministr Gandalovič také ocenil dohodu Polska s Ruskem ohledně vývozu vepřového masa. Dohoda předpokládá uznání polských certifikátů a atestů EU ze strany Ruska a vyčlenění hraničních přechodů pro export. Přesměrování většího objemu dodávek vepřového masa na ruský trh uvolní trhy ve střední Evropě a tím podpoří místní chovatele a zpracovatele.
 
Lovecký salám, špekáček a kabanos se skloňovaly ve všech pádech při jednání o tradičních specialitách. O jejich uznání žádají Slovensko a v případě kabanosu Polsko u Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. Takto zapsané speciality by nebylo možné označovat daným názvem, pokud by neodpovídaly přesně uvedené receptuře. Z pohledu Českého svazu zpracovatelů masa by se jednalo o omezení hospodářských zájmů českých zpracovatelů.
 
„Ze včerejšího jednání vyplynul nejen společný zájem na kvalitních výrobcích, ale i vůle k jednotnému postupu, eventuálně podávání společných žádostí. Pro tento účel a pro dořešení problematických případů se počítá s ustavením expertní skupiny,“ uvedl ministr Gandalovič.Počátkem příštího roku bude pod záštitou českého předsednictví V4 svolána schůzka k této problematice. ČR také bude Evropské komisi prezentovat závěry a společné žádosti.
 
V komentářích k Health Checku zazněla shoda v otázce odstranění historických nesrovnalostí, diskriminačních opatření, odmítání stropu plateb a limitů odvozených od velikosti zemědělských podniků. Jako pozitivní vedoucí jednotlivých delegací vnímají zachování zjednodušeného schématu platby na plochu, tzv. SAPS pro nové členské státy až do roku 2013. Maďarsko informovalo, že v roce 2009 přejde na systém plateb na farmu, tj. systém, který v současné době uplatňují země EU-15, Slovinsko a Malta.      Všechny zúčastněné země také vítají navýšení mléčných kvót o minimálně 2% a podporují další navyšování v návaznosti na vývoj situace na trhu. „Řešili jsme také otázku intervenčních opatření, která se dotýkají zejména obilovin. Intervence by měly obecně sloužit pro účely potravinové bezpečnosti EU, ale jejich konkrétní podobu je třeba dořešit při zohlednění toho, co se již ukázalo jako funkční,“ uvedl ministr Gandalovič. I na jednání k tomuto tématu došlo ke shodě v otázce  vytvoření pracovní skupiny ke koordinaci pozic k reformě SZP, případně rozšířené o další menší státy EU s obdobnými podmínkami a zájmy.
 
V diskuzi k reformě společného trhu s vínem se Česká a Slovenská republika cítí nejvíce znevýhodněny při výpočtu tzv. národních obálek, tedy finančního objemu, který EK stanovila jednotlivým členským státům na restrukturalizaci vinic. „Všechny delegace odmítly historický princip rozdělení národních obálek a upřednostnily výpočet na základě výměry a výnosu vinic. Nesouhlasily také s výší povinných výdajů na propagaci ve třetích zemích,“ vysvětlil Gandalovič. Shoda panuje i v bodě zachování doslazování sacharózou. V otázce označování vín země V4 a Rumunsko podporují zachování stávajícího systému v maximální možné míře.
 
 
 
V květnu nebo červnu příštího roku se podobné setkání rozšířené V4 uskuteční v Rumunsku.
 
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe