Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 13. 8. 2007

Vydáno: 13. 8. 2007
Autor: pospisilova

Zdravotní rizika kvůli kontaminované látce E412 v Česku nehrozí. 

 
Bezprostřední ohrožení zdraví českých spotřebitelů kontaminovanou přídatnou látkou E 412 nehrozí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) přijala veškerá opatření k zamezení užití kontaminované ovocné báze výrobci a proniknutí potenciálně rizikových výrobků na český trh. Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel inspekce nepropouští na vnitřní trh žádné dodávky látky E 412 pocházející z Indie, a to bez ohledu na výrobce.
 
„Na základě všech dostupných informací nehrozí českým spotřebitelům bezprostřední ohrožení zdraví kontaminovaným zahušťovadlem E 412. Kontaminovaná látka byla v České republice zajištěna již v místě dovozu a výrobky, do nichž byla použita, se  v době, kdy bylo přijato hlášení Evropské komise, nenacházely v obchodní síti,“ ujišťuje ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Informace, rozesílané Evropskou komisí členských státům prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), se týkaly přídatné látky E 412 – nepolymerovaná guma guar, která se používá jako zahušťovadlo především pro výrobu ovocné báze pro další potravinářské výrobky.
 
Tato přídatná látka byla vyrobena indickou společností India Glycols Ltd, a do zemí EU byla dovezena švýcarskou firmou Unipektin. Do České republiky ji dovezla společnost Agrana Fruit Bohemia, s.r.o., Kaplice, a to v celkovém množství 1 900 kg.
 
„Státní zemědělská a potravinářská inspekce se ohrazuje proti způsobu, jakým některá česká média informují veřejnost o případu přídatné látky 412 kontaminované dioxiny a pentachlorfenolem,“ říká ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta. „Postupovali jsme přesně podle regulí Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), jehož prioritním cílem je ochrana zdraví spotřebitelů.“
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která je českým Národním kontaktním místem RASFF, obdržela první hlášení Evropské komise 25.července. Toto hlášení se týkalo 400 kg kontaminované látky. Inspekce okamžitou kontrolou zjistila, že veškeré množství již bylo zpracováno do ovocné báze. Všichni tuzemští i zahraniční odběratelé, jimiž jsou v ČR firmy Danone a Yoplait, byli společností Agrana Fruit Bohemia ihned o závadném výrobku informováni. Inspekce společnosti navíc uložila opatření, aby po navrácení jakéhokoli množství kontaminované ovocné báze ihned SZPI informovala a dále s výrobkem bez souhlasu inspekce nijak nenakládala. 
 
Další hlášení RASFF obdrželo Národní kontaktní místo 31.července. Hlášení se týkalo dalších tří šarží látky E 412, a to v množství 1500 kg. SZPI opakovanou kontrolou zjistila, že z tohoto množství bylo již do ovocné báze zpracováno 920 kg. Zbývajících 580 kg bylo okamžitě pozastaveno a není možné s ním zatím nijak nakládat. Uložená opatření se vztahují i na tyto dodávky. Do současné doby se podle informací společnosti Agrana vrátilo asi 50 tis.kg nezpracované ovocné báze, což představuje zhruba 60% celkového množství.
 
Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel inspekce nepropouští na vnitřní trh žádné dodávky látky E 412 pocházející z Indie, a to bez ohledu na výrobce. Inspekce rovněž průběžně odebírá vzorky všech dodávek této látky původem z Indie k analýzám. První výsledky očekává v těchto dnech. Z dodávek látky E 412, z nichž byly odebrány tyto vzorky, nebyly dosud žádné další výrobky vyrobeny a jsou pozastaveny.
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace