Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 13. 12. 2007

Vydáno: 13. 12. 2007
Autor: pospisilova

O poradenství při transformaci Budvaru se ucházejí tři subjekty

O veřejnou zakázku na poskytování poradenských služeb při transformaci národního podniku Budějovický Budvar na akciovou společnost se ucházejí celkem tři firmy. Termín otvírání obálek s nabídkami byl stanoven právě na dnešní den.
 
Výzva k veřejné zakázce byla v souladu se zákonem od poloviny října zveřejněna na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz a centrální adrese informačního systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz.
„Podrobnosti o uchazečích v současné době v zájmu zachování maximální objektivity zveřejňovat nebudeme. Mohu pouze potvrdit, že komise bude hodnotit nabídky tří zájemců,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Předmětem veřejné zakázky jsou podle jeho slov finanční, daňové a právní služby. Cílem je nalézt optimální postup transformace Budějovické Budvaru z hlediska ekonomického a právního a následná implementace zvolenéhopostupu transformace národního podniku na akciovou společnost bez přerušení právní kontinuity, například formou zvláštního zákona.
„Posuzovat se bude ekonomická výhodnost předložených nabídek, tedy zejména odborná úroveň a komplexnost navrhovaného postupu transformace, výše nabídkové ceny a přístup k realizaci zakázky a organizační a smluvní zajištění. Hledáme solidního partnera, který bude schopen kvalitu i dohodnuté termíny garantovat,“ zdůraznil ministr s tím, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 12.500.000,- Kč bez DPH.
Nabídky uchazečů bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Budvaru a Advokátní kanceláře Kindl & partneři, která byla zastupujícím subjektem MZe pro přijímání nabídek a písemných dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci. Poprvé zasedne v lednu příštího roku.
Při  posuzování podaných nabídek na postup transformace budou podle ministra Gandaloviče hlavními kritérii zachování právní kontinuity mezi národním podnikem a akciovou společností, kompatibilita s českým a evropským právem a řešení přechodu duševního vlastnictví, včetně ochranných známek a ostatních práv a označení, a to i s ohledem na probíhající národní a mezinárodní spory v této oblasti.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe