Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 12. 6. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 12. 6. 2007

Vydáno: 12.6.2007
Tisk článku
Program rozvoje venkova přináší výrazné zjednodušení pro žadateleZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Kdo žádal o investiční podpory z Operačního programu Zemědělství a chystá se využít možností, které se otevírají v novém Programu rozvoje venkova, jistě ocení významné snížení administrativní zátěže. Týká se zejména počtu nezbytných dokladů, které je nutné předkládat spolu se žádostí o dotaci. Další úlevy se ještě připravují.

 

„Počet povinných příloh, které musí zájemce o podporu připojit k žádosti, se snížil o více než polovinu. Zemědělcům i dalším žadatelům to nepochybně usnadní přístup k novému programu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Ti, kteří se svou žádostí neuspějí, nebudou muset na rozdíl od dosavadního operačního programu zbytečně předkládat řadu dokumentů,“ doplnil ministr.

Výrazně jednodušší je už samotný formulář žádosti o dotace a také projekt. „Žadatel bude schopen si připravit projekt a vyplnit žádost sám, bez pomoci poradenských firem,“ zdůraznil ministr Gandalovič. Skutečně maximálně se zjednodušila osnova projektu. Zatímco u operačního programu byla v pravidlech popsána na čtyřech stranách a projekt pak obsahoval kolem 30 stran, u Programu rozvoje venkova je osnova na dvou stranách a rozsah projektu zhruba deset stran.

Některé přílohy budou dodávat až předkladatelé úspěšných projektů při podpisu dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) o poskytnutí dotace. Týká se to například výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o vedení bankovního účtu, potvrzení finančního úřadu o vypořádání splatných závazků vůči těmto úřadům. Žadatelé ocení i další novinky v administrativním postupu – nebudou muset hlásit každou změnu v projektu a sankce za porušení pravidel budou záviset na závažnosti porušení. Jediným trestem nebude vyřazení žádosti, jak tomu bylo za každé porušení u operačního programu.

Pro první kolo příjmu žádostí, které začíná 9. července, schválil ministr zemědělství odchylný postup od ustanovení bodu 5 obecné části Pravidel „Žádost o dotaci“ a příslušných ustanovení specifické části Pravidel, zejména pak seznamu povinných příloh. Odchylný postup spočívá v možnosti předložit platné, ale ne účinné stavební povolení. Žadatel musí předložit platné a účinné stavební povolení ve lhůtě 42 dnů od zaregistrování žádosti.

Vstřícným krokem směrem k žadateli je i příprava softwarového nástroje, který umožní předvyplnit žádost na webu SZIF a zkontroluje formální správnost a úplnost žádosti.

„Od příštího roku chystáme další zjednodušení. Postupně chceme upustit od papírových příloh, které připojují žadatelé, a místo nich si výpisy a další dokumenty zajišťovat přímo od správců jednotlivých rejstříků,“ řekl ministr Gandalovič.

 

Táňa Králová

tisková mluvčí MZe

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021