Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 12. 4. 2007

Vydáno: 12. 4. 2007
Autor: pospisilova

Ministerstvo zemědělství nepodceňuje přípravu na předsednictví EUZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Příprava na české předsednictví v radě Evropské unie je prioritou resortu zemědělství pro příští období. Jedním z hlavních témat totiž bude společná zemědělská politika a její reforma. Ministerstvo zemědělství, které spravuje velmi obsáhlou agendu spojenou s předsednictvím, již vybralo odborníky pro evropské záležitosti.
 
„Agrární sektor, do kterého jde téměř polovina unijního rozpočtu, je podle projednávané agendy nejobsáhlejší  ze všech. Náš resort bude řídit zdaleka nejvíc pracovních skupin rady EU a zajišťovat účast stejných odborníků ve výborech Evropské komise. I proto je důležité se na předsednictví připravit důkladně a včas,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Ve dvou kolech bylo vybráno celkem 162 pracovníků, z toho 85 jich je z ústředí ministerstva zemědělství a 77 expertů je z přímo řízených organizací, jako jsou Státní veterinární správa, Státní rostlinolékařská správa, Státní zemědělský intervenční fond apod. Ministr Gandalovič již předal expertům pro předsednictví oficiální dekrety.
Zatímco některé z resortů mají ve své gesci třeba jen dvě či tři pracovní skupiny, v působnosti ministerstva zemědělství je 118 pracovních skupin a podskupin rady EU a 85 výborů a dalších pracovních formací Evropské komise. V každé skupině přitom musí být zastoupeni tři pracovníci, a to její předseda, dále národní zástupce a expert v ústředí.
Předpokladem pro úspěšný výběr pracovníků bylo příslušné odborné vzdělání, znalost cizích jazyků, pozitivní posouzení nadřízeného a praxe v orgánech EU. Za přítomnosti psychologa personálního odboru proběhl s každým přihlášeným zájemcem pohovor, při kterém se prověřovaly osobnostní předpoklady, jako jsou pružnost či odolnost proti stresu.
 
           
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe