Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 12. 12. 2007

Vydáno: 12. 12. 2007
Autor: pospisilova

České rybářství dostalo v Bruselu zelenou

Významný úspěch si připsal český vyjednávací tým v evropských strukturách. Česká republika se zařadila do první vlny zemí, kterým Evropská komise schválila operační programy podporující sektor rybářství. Program by měl být spuštěn na jaře příštího roku a podpořen kampaní na zvýšení zájmu spotřebitelů o sladkovodní ryby.
                                                                                        
„Využití Evropského rybářského fondu patří mezi zásadní priority resortu zemědělství. Nyní bude možno díky Operačnímu programu Rybářství vytvořit kvalitní podmínky pro fungování celého sektoru, po nichž dlouhodobě produkční i svazoví rybáři volají,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Po jarním schválení Programu rozvoje venkova se podařilo uspět i s vyjednáváním Operačního programu Rybářství, který umožní čerpat v programovacím období 2007 – 2013 prostředky ve výši cca 1 mld. korun. Zálohová platba ve výši 7 % z příspěvku evropského rozpočtu se objeví na účtech České republiky ještě v letošním roce.
 
V úterý 11. prosince proběhlo v loveckém zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou ustavující jednání Monitorovacího výboru, na kterém zástupkyně Evropské komise oznámila schválení OP. Čeká se ještě na podpis komisaře Joe Borga, ten by měl dokument podepsat do konce roku. Na programu jednání Monitorovacího výboru bylo také odsouhlasení prováděcích pravidel, podle kterých začne příjem žádostí v první vlně, a to již v prvním čtvrtletí 2008.
 
Opatření, která budou spuštěna v první vlně příjmu žádostí:
2.1.            Produktivní investice do akvakultury (např. výstavba a modernizace rybníků, sociálního zázemí, ekologické investice, vybudování prodejních kapacit na farmách…)
2.4.            Investice do zpracování a uvádění na trh (modernizace a rozšiřování podniků zpracovávajících ryby, ekologické investice…)
3.3.            Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně
 
„Aby se k rybářům dostaly potřebné evropské peníze co nejdříve, chceme spustit program už na jaře. Hodně si slibujeme zejména od všeobecné propagační kampaně, která by měla zvýšit zájem spotřebitelů o sladkovodní ryby a podpořit tak naše producenty a zpracovatele,“ uvedl 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
 
Pravidla pro žadatele by měla být k dispozici do března, aby mohlo být v dubnu vyhlášeno první kolo příjmu žádostí.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe