Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 11. 7. 2007

Vydáno: 11. 7. 2007
Autor: pospisilova

Další výskyt aviární influenzy

 

Dnes byl zjištěn další výskyt aviární influenzy ve dvou chovech, oba chovy se nalézají v ochranném pásmu o poloměrů 3km. okolo chovu v obci Nořín. Nákaza byla zachycena v rámci ochranných a zdolávacích opatření přijatých při předchozích výskytech. Postiženy byly rozmnožovací chovy v obci Choceň a obci Netřeby.

Při kontrolách prováděných v rámci ochranných a zdolávacích opatření byl ve zmíněných chovech při monitorovacích výtěrech zjištěn virus aviární influenzy H5, zatím nebyl potvrzen typ viru H5N1. „K zachycení výskytu viru došlo díky důkladným ochranným opatřením přijatých při minulém výskytu ptačí chřipky. Díky těmto nedošlo k vypuknutí nákazy“ uvádí ministr zemědělství Petr Gandalovič. Kolem postižených chovů budou rozšířena ochranná a zdolávací opatření, tak jako tomu bylo při posledním výskytu.

 Není třeba podléhat panice“ říká ministr Gandalovič a dodává „ukazuje se, že přijatá opatření dokonale fungují a chrání širokou veřejnost před stykem s nákazou

 

V rozmnožovacím chovu v Chocni se nachází 54 181 a v Netřebech 17 049 kusů slepic. Zvířata v obou chovech budou v rámci ochranných opatření utracena.

  

Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace MZe