Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 11. 6. 2007

Vydáno: 11. 6. 2007
Autor: pospisilova

Zemědělské agentury úspěšně dokončily administraci žádostí o dotaceZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství úspěšně ukončily první fázi administrace žádostí o hlavní dotace pro letošní rok. Zájemci se v nich mohli ucházet o jednotnou platbu na plochu (SAPS), příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA), platbu v oblastech NATURA 2000 na zemědělské půdě, dále o platbu na pěstování energetických plodin (EP) a platbu na oddělenou platbu za cukr (SSP). Dále bylo možné žádat o dotace a rovněž o zařazení do tzv. agroenvironmentálních opatření, a to na základě Horizontálního plánu rozvoje venkova a nového Programu rozvoje venkova.
 
K dnešnímu dni předaly všechny zemědělské agentury na jednotlivých okresech zkontrolované žádosti na příslušné regionální odbory Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). Uzávěrka pro příjem žádostí byla 15. května. Zemědělské agentury tak v krátkém termínu zúřadovaly a zadaly do informačního systému celkem 22 122 žádostí na kombinovanou platbu (SAPS, LFA, NATURA 2000, EP, SSP) a 9376 žádostí na agroenvironmentální opatření. Z hrubého počtu 9376 žádostí podaných na agroenvironmentální opatření je více než třetina na dotace podle nového Programu rozvoje venkova.
„Příjem a následná kontrola těchto žádostí byla zvládnuta také díky proškolení a dobré informovanosti zemědělské veřejnosti, tedy žadatelů o dotace. Veškerá další administrace zmíněných žádostí tímto krokem přechází pod patronát Státního zemědělského intervenčního fondu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Včasná administrace ze strany zemědělských agentur podle jeho slov znamená výrazné urychlení celého procesu. Včas mohou být zahájeny fyzické kontroly na místě ze strany SZIF a taktéž kontroly na základě dálkového průzkumu země. Cílem je samozřejmě vyplatit žadatelům peníze co nejdříve – termíny výplat jsou přitom pevně dané evropskými předpisy.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe