Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 10. 4. 2007

Vydáno: 10. 4. 2007
Autor: pospisilova

Stanovisko ministra Gandaloviče k návrhu novely zákona o ochraně hospodářské soutěžeZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Ministr zemědělství Petr Gandalovič vidí cestu ke zlepšení pozice prvovýrobců a zpracovatelů v jednání se všemi hráči na trhu a v osvětě a výchově spotřebitelů, nikoli v zavedení dalších regulativních opatření. Proto nepodpoří poslanecký návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže, který má zítra projednat česká vláda.
 
V návrhu chce skupina poslanců zakotvit nový pojem zneužití ekonomické závislosti, a tím ochránit prvovýrobce a zpracovatele před praktikami maloobchodních řetězců. To se podle ministra mine účinkem.
 
„Již v minulosti bylo snahou řešit ekonomickou závislost v rámci řetězce prvovýrobce-zpracovatel-obchodník, naposledy poslaneckým návrhem novely zákona, kterou Senát před rokem neschválil a posléze jí odmítl podepsat i prezident republiky. Ani přijaté úpravy nedosáhly zamýšleného efektu, jako v případě novely zákona o cenách,“ připomněl ministr Petr Gandalovič.
 
„Zranitelné postavení českých prvovýrobců a zpracovatelů potravin před neférovým jednáním jejich rozhodujících odběratelů vnímám velmi citlivě. Navrhovaná právní úprava ale neobsahuje analýzu, nakolik by se mohla navržená ochrana promítnout do spotřebitelských cen, a tím způsobit ještě větší tržní selhání, než jaké se snaží řešit,“ vyjádřil výhradu ministr.
 
„Návrh poslanců postrádá také konkrétní definici ekonomické závislosti a navíc obsahuje řadu bodů, které jsou již zahrnuty ve vládním návrhu novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, který již Parlament schválil a je předložen prezidentovi České republiky k podpisu. Nemyslím si tedy, že návrh poslanců přinese očekávaný efekt,“ vysvětlil dále v této souvislosti ministr Petr Gandalovič.
 
Řešení vidí v jednání. „Právě proto jsem před několika týdny uspořádal na půdě ministerstva zemědělství jednání zástupců nevládních organizací, zpracovatelů masa a maloobchodních řetězců. Nikdo z pozvaných účast neodmítl, jako tomu bylo v případě podobné iniciativy před několika lety. Naopak, debata byla velmi věcná a otevřená a dohodli jsme se, že v tomto dialogu budeme pokračovat i za účasti organizace zastupující zájmy spotřebitelů,“ nastínil své další záměry ministr.
 
„Jsem přesvědčen o tom, že cesta k upevnění pozic zemědělců a zpracovatelů vede přes marketingovou podporu tuzemských potravin a přes důkladnou, ale nenásilnou osvětu. Chceme proto dát určitý nový impulz již poměrně dobře známé značce kvality Klasa,“ shrnul ministr Petr Gandalovič.
 
Táňa Králová

tisková mluvčí MZe