Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 1. 8. 2007

Vydáno: 1. 8. 2007
Autor: pospisilova

Vyhodnocení 1. kola Programu rozvoje venkova

V rámci prvního kola Programu rozvoje venkova (PRV) bylo přijato celkem 1 326 projektů.  Na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ukončili příjem žádostí 20. července u opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců a 27. července u zbývajících dvou opatření. Největší zájem byl o opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, o záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Pro tento záměr bylo zaevidováno 678 projektů. Nejvíce žádostí (341) bylo přijato na Regionálním odboru SZIF v Brně.

 

„V letošním roce bude v rámci projektových opatření PRV, vyhlášených v prvním kole příjmu žádostí, rozdělena zemědělcům celková částka téměř 2,3 miliardy Kč,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ředitel SZIF Tomáš Révész shrnuje první kolo PRV:„Dá se říci, že počty přijatých žádostí splnily naše očekávání. Nyní vcházíme do další fáze administrace a tou jsou administrativní kontroly přijatých žádostí, příloh, projektů resp. podnikatelských plánů.“ Po ukončení administrativních kontrol jsou žadatelům rozesílána oznámení o provedené administrativní kontrole, resp. výzvy k doplnění neúplné dokumentace. Na to mají žadatelé dle pravidel 21 kalendářních dní. U projektů, kde tak stanovují Pravidla, je zároveň prováděno hodnocení finančního zdraví žadatele. Ihned jak budou žádosti kompletní, bude následovat hodnocení přijatelnosti projektů, bodování projektů, vytvoření seznamu doporučených/nedoporučených  projektů k financování z PRV a následně schválení vybraných projektů. Ačkoliv je jedním z dodatečných kritérií i datum a čas přijetí žádosti, podstatná bude kvalita předložených projektů.

Vítězné projekty z opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců budou známy do poloviny září 2007. Úspěšné projekty ze zbývajících dvou opatření pak do poloviny listopadu 2007. U opatření I.3.2. bude žadateli poskytnuta záloha ve výši 500 tis. Kč.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce v rámci opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců  činí 40 000 € (cca 1,1 mil. Kč dle aktuálního kurzu) za období 2007 až 2013. U zbývajících dvou opatření činí dle okolností popsaných v pravidlech maximální výše dotace 60% způsobilých výdajů. Podpory u všech tří opatření hradí ze 75 % EU a z 25 % ČR.

 

Počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci z PRV

 

Opatření/ podopatření/ záměr

RO SZIF

Celkem

PHA

ČB

ÚL

HK

BR

OL

OP

I.1.1.1.a

82

169

66

93

163

67

38

678

I.1.1.1.b

35

29

21

15

50

19

10

179

I.1.1.2.

0

0

0

0

0

0

0

0

I.3.2.

33

99

46

42

117

55

38

430

III.1.1.b

5

3

1

2

8

1

2

22

III.1.1.c

0

0

0

0

0

1

0

1

III.1.1.d

1

6

3

0

3

3

0

16

Celkem

156

306

137

152

341

146

88

1326

 

Vysvětlivky k tabulce:

 

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu

b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

 

I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

 

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

b) výstavba a modernizace bioplynové stanice

c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla

a elektřiny

d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 

Mgr. Ilona Chalupská

ředitelka odboru komunikace