Bezpečnost potravin

Tisková zpráva 19. 4. 2007

Vydáno: 20. 4. 2007
Autor: pospisilova

Přes 1 500 tun hovězího nepropuštěnoZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Při kontrole v místě určení v mrazírnách v Dýšině zajistila Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj celkem 78 zásilek 1 528 332,38 kg hovězího masa odeslaných z Bulharska původem z různých závodů z Brazílie a Uruguaye. Toto maso bylo dovezeno do Bulharska před jeho vstupem do EU a uskladněno v mrazírnách v Plovdivu a Burgasu, které v té době nebyly na úředním seznamu pro schválené závody.
 
Proto KVS pro Plzeňský kraj uložila společnosti Mrazírny Plzeň – Dýšina a.s. závazný pokyn, ze kterého pro odesilatele zmíněné zásilky vyplývá povinnost zvolit z několika možností – přijmout zpět celou zásilku, popřípadě ji použít k jiným než potravinářským účelům, nebo ji realizovat na trhu mimo EU, popřípadě ji na své náklady neškodně odstranit.
 
Je třeba uvést, že odeslání zásilek hovězího masa z Bulharska původem z Brazílie a Uruguaye odporuje veterinární legislativě EU. Konkrétně v příloze rozhodnutí Komise č 2007/31/ES, obě mrazírny odkud bylo maso expedováno nejsou uváděny jako zařízení schválená pro obchodování v rámci EU. Produkty z takovýchto závodů je možné uvádět pouze na intrakomunitární trh nebo vyvážet do třetích zemí mimo EU.
 
To, že EU schvaluje závody způsobilé splnit EU podmínky má smysl, a je to samozřejmě i předmětem kontroly dozorových orgánů všech členských zemí, tudíž i orgánů našeho státního veterinárního dozoru.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.