Bezpečnost potravin

Tisková konference SVS ČR k zákazu dovozu potravin živočišného původu z nečlenských zemí EU (informace pro cestující)

Vydáno: 5. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.11.2008.

Dne 7. 11. v pátek se koná v 10 hodin ve Slezské 7, Praha 2, v budově, kde sídlí Státní veterinární správa ČR společná tisková konference s Generálním ředitelstvím cel ČR k zahájení „Evropského veterinárního týdne“, který jako osvětovou akci organizuje Evropská komise ve všech členských státech EU od 10. 11.
 
V pondělí 10. 11. budou ve všech zemích EU na mezinárodních letištích umístěny nové informační materiály, zejména plakáty, které mají všechny cestující upozorňovat na podmínky pro dovoz neobchodního veterinárního zboží do EU. Jde o to, že do EU se nesmí z nečlenských zemí dovážet pro vlastní spotřebu potraviny živočišného původu (tj. maso a mléko a masné a mléčné výrobky). Zároveň budou cestující upozorňováni i na to, že psi, kočky a fretky mohou vstupovat do EU jedině tehdy, jsou –li vybaveny buď tzv. petpasem, tj. pasem pro malá zvířata, popřípadě patřičným veterinárním osvědčením a potvrzením o účinnosti vakcinace proti vzteklině.
 
Tyto podmínky, které platí pro cestování, nejsou ničím novým, tj. i zákaz dovozu potravin pro vlastní spotřebu, nicméně Evropská komise soudí, že informovanost veřejnosti není v některých případech tak účinná, jak by měla být. Riziko zavlečení některých nákaz zvířat i nákaz přenosných ze zvířat na člověka je ze třetích zemích stále reálná.
 
Budou informovat odborníci ze Státní veterinární správy ČR a z Generálního ředitelství cel. Měl by být přítomen i psovod se speciálně vycvičeným psem, kterého využívají pracovníci Celního úřadu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR