Bezpečnost potravin

Theobromin jako nežádoucí látka v živočišných krmivech

Vydáno: 24. 9. 2008
Autor:

Stanovisko EFSA k riziku z theobrominu v živočišných produktech ze zvířat dostávajících krmiva s obsahem theobrominu.

Theobromin vykazuje mírnou akutní toxicitu, přičemž psi jsou citlivější na jeho účinky než hlodavci. Ve srovnání s ostatními methylxanthiny má theobromin slabé účinky na centrální nervový systém. V testech na hlodavcích se projevuje toxicky na potomcích (např. vliv na vývoj kostry). U dojnic a telat dochází ke snížení produkce mléka/zvýšení tuku (15 mg/kg tělesné hmotnosti za den) a k nežádoucím projevům jako je nadměrné podráždění, pocení a zvýšená respirační a srdeční činnost. U koní, kteří jsou zvláště citliví na theobromin, jsou zasažena játra a štítná žláza, zatímco prasata vykazují zpomalení růstu, průjem a letargii. U slepic-nosnic se theobromin projevuje toxicky na játra a ledviny, snižuje se hmotnost přírůstku a produkce vajec.

V současné době chybí údaje o obsahu theobrominu v krmivech. Šrot z kakaových lusků obsahuje 1,5–4,0, slupka kakaového bobu 8,0–16,9 a šrot z kakaových bobů 20–33 g theobrominu v kg materiálu. Současná nařízení EU o maximálním obsahu theobrominu v krmném materiálu (300 mg/kg u kompletních krmiv s výjimkou 700mg/kg u kompletních krmiv pro vyzrálý dobytek) nemusí plně chránit některé konkrétní druhy zvířat, např. negativní účinky se mohou projevit u mléčného dobytka a prasat. S ohledem na známé toxické účinky nemohou výrobci kakaa použít vedlejší produkty do krmiv pro psy a koně.

Theobromin se dobře absorbuje a široce distribuuje v těle. Rychle se metabolizuje a nezměněný theobromin a metabolity se vylučují hlavně v moči. Neexistují žádné údaje, které by naznačovaly akumulaci theobrominu v těle. Chybí údaje o přechodu theobrominu do živočišných produktů a o reziduích theobrominu v živočišných produktech získaných ze zvířat, která byla vykrmována kontaminovaným krmivem, a sice pro: vejce, maso, vnitřnosti a mléko.

Lidé získávají theobromin hlavně z čokoládových cukrovinek, kakaových nápojů a pekařských výrobků obsahujících kakao nebo čokoládu. Theobromin je kromě toho metabolitem kofeinu.

 

Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA–CONTAM) došel k závěru, že příjem theobrominu z živočišných produktů, např. masa, mléka a vajec je ve srovnání s přímou spotřebou kakaových výrobků zanedbatelný. Úplné stanovisko EFSA–CONTAM k theobrominu v živočišných krmivech je k dispozici v příloze.

 

Příloha: Theobromine as undesirable substances in animal feed (pdf, 455 kB, 66 stran)

 

Zdroj: EFSA