Bezpečnost potravin

Testování silážních aditiv ve Švýcarsku

Vydáno: 20. 4. 2010
Autor:

Švýcarští výzkumníci hodnotili v pokusech dvě silážní aditiva ke zlepšení aerobní stability siláže.

    Ve Švýcarsku, ve výzkumné stanici Station de recherche Agroscope, byla zkoumána účinnost dvou silážních aditiv, Silostar Protect a Alltech Fireguard WS, která mají zlepšit aerobní stabilitu v kukuřičné siláži. Navíc bylo testováno ošetření bez aditiva (negativní kontrola) a ošetření kyselinou propionovou (pozitivní kontrola). Tyto testy byly prováděny s kukuřicí odrůdy Amadeo, která byla sklizena při třech různých obsazích sušiny (25 – 42 % sušiny) a silážována v laboratorních silech o obsahu 1,5 litru během 56 dnů. Sedm dní předtím, než byla tato sila otevřena, siláž prodělala vzdušný stres trvající 24 hodin. Veškerá siláž vykázala dobrou kvalitu fermentace a měla tudíž  vysoké hodnoty podle německého systému hodnocení DLG. Přípravek Silostar Protect byl účinný ve všech třech pokusech. Na druhé straně byl přípravek Alltech Fireguard WS účinný v jednom případě a neúčinný v dalším jiném případě. Na základě těchto výsledků je nyní přípravek Silostar Protect konečně autorizován.
Revue suisse Agriculture, vol. 41, 2009, č. 6, s. 343 – 346