Bezpečnost potravin

Testování kontaminace obilovin námelovými toxiny

Vydáno: 7. 5. 2010
Autor:

Velikost námele v klasech obilovin nevypovídá o množství obsažených mykotoxinů.

Podle velikosti sklerocií paličkovice nachové (námele) v klasech obilovin nelze usuzovat na množství obsažených toxinů. To ukázaly aktuální výsledky výzkumu Julius Kühn-Institutu (JKI).
Velká sklerocia obsahují méně houbových toxinů, než se předpokládalo, zatímco menší sklerocia mohou vykazovat velmi vysoké koncentrace. Podle JKI jsou mnohé šarže v praxi odmítnuty jako kontaminované námelem, zatímco skutečná koncentrace není nikterak nebezpečná. Jiné šarže jsou oproti tomu navzdory vysoké koncentraci mykotoxinů hodnoceny jako nezávadné.
Východiskem z tohoto dilematu může být podle názoru vědců paralelní test na šest hlavních toxinů. Tyto toxiny byly v námelu prokázány v různých koncentracích a poskytly obraz o celkové kontaminaci.
Top Agrar, 2010, č. 5, s. 54