Bezpečnost potravin

Testování GM brambor ve Velké  Británii 

Vydáno: 24. 5. 2008
Autor:

Univerzita v Leeds získala souhlas k provádění výzkumných experimentů s  bramborami geneticky modifikovanými k rezistenci vůči háďátku bramborovému.

Britské Ministerstvo pro životní prostředí, výživu a rozvoj venkova (DEFRA, Department for Environment, Food and Rural Affairs) dalo na letošní rok univerzitě v Leeds souhlas k provádění výzkumných experimentů s geneticky modifikovanými bramborami. Brambory byly geneticky modifikovány k rezistenci vůči háďátku bramborovému. Postupy provádění experimentů byly zhodnoceny nezávislou skupinou expertů ACRE (Advisory Committee of Releases to the Environment), která následně vydala zprávu, potvrzující, že prováděné experimenty nebudou mít žádný negativní vliv na lidské zdraví ani na životní prostředí. GM brambory z experimentální sklizně nebudou použity ani jako potravina, ani pro krmné účely. Více informací na adrese http://www.defra.gov.uk/Environment/acre/advice/pdf/acre_advice89.pdf