Bezpečnost potravin

Testovací soupravy na stanovení melaminu

Vydáno: 30. 8. 2010
Autor:

Delvotest® MT na principu imunoanalýzy a MaxSignal® na principu enzymové reakce.

Melamin je nebezpečná organická látka s vysokým obsahem dusíku, která byla v Číně přidávána do kojenecké výživy a jiných potravin na bázi mléka a do krmiv s cílem stanovit v příslušných výrobcích vysoký obsah dusíku, ze kterého se následně usuzuje na obsah bílkovin ve výrobcích. Konzumace melaminu způsobuje, že se v ledvinách tvoří vysoce nerozpustné krystaly melamin kyanurátu, které poškozují ledvinové buňky a vedou k selhání ledvin nebo až k úmrtí. Stanovením prahové hodnoty 1 µg/g (1 ppm) pro melamin v kojenecké výživě vedlo k potřebě citlivých metod detekce melaminu.
 
Firma DSM Food Specialties uvedla na trh v roce 2009 Delvotest® MT – testovací soupravu na bázi imunoanalýzy určenou k detekci melaminu v mléce. Uvedený test byl speciálně vyvinut pro čínský mlékárenský průmysl, aby umožnil výrobcům ujistit spotřebitele, že mléčné výrobky jsou bezpečné.
Testovací souprava Delvotest MT je určena pro kvantitativní skríning melaminu. Použití testu je jednoduché. Test je založen na rozpoznání melaminu protilátkami. Ke stanovení melaminu je zapotřebí méně než 1 ml extraktu vzorku. Výsledek se získá do hodiny.
 
Firma Bioo Scientific vyvinula testovací soupravu MaxSignal®. Pomocí uvedeného testu na principu enzymové reakce lze stanovit ve vodném extraktu 0,2 ppm (0,2 µg/g) melaminu. Podle výrobce uvedený kit nevyžaduje nákladnou a časově náročnou hmotnostní spektrometrii ani imunoanalýzu.
 
Zdroj: Food Australia 62, 2010, č. 8, s. 328