Bezpečnost potravin

Test sterilovaných okurek 2023

Vydáno: 2. 5. 2023
Autor: Spotřebitelská organizace dTest

Foto: MZe

Test spotřebitelské organizace dTest – Načasování testu sterilovaných okurek přineslo jednu nemilou náhodu. Sotva jsme sklenice odevzdali do laboratoře, začaly prosakovat zprávy o potížích s výrobou okurek Znojmia. Ty v našem výběru samozřejmě nesměly chybět, a tak doufáme, že pro ně výsledek našeho zkoumání nebude závěrečným vysvědčením. A kdyby byl, nevedly si špatně.

Zavařené nakládané okurky patří k nejoblíbenějším druhům konzervované zeleniny a řada domácností si je i sama připravuje. Abychom zjistili, zda se dá spolehnout i na ty kupované, zorganizovali jsme nezávislý test sterilovaných okurek. Do laboratoře jsme vyslali celkem 17 vzorků okurek ve sladkokyselém nálevu. Jako obvykle se v našem výběru objevily výrobky privátních i známých značek, včetně okurek Znojmia, o kterých se v posledních měsících mluví v souvislosti s ukončením výroby v České republice. Pro test jsme si vybrali okurky větší velikosti o délce okolo 7 až 9 cm.

Chuť a vzhled napoví

Testování sterilovaných okurek je založeno především na senzorickém hodnocení a zbožíznaleckém posouzení kvality a vad okurek. Zbožíznalecká kontrola vycházela z požadavků vyhlášky č. 397/2021 Sb., která předepisuje tolerovatelný výskyt různých odchylek v kontrolním vzorku 20 okurek. Laboratoř rovněž z několika sklenic sestavila 20kusový vzorek a počítala v něm plody s definovanými vadami, například mechanicky poškozené okurky, kusy s vadným vzhledem či s dutinami. Nějaká vada se našla u všech testovaných výrobků, nicméně nálezy se vešly do legislativou tolerovaných mezí.

Další zkouškou – zabývající se vzhledem, ale i chutí okurek – bylo senzorické hodnocení. To pro nás provedl panel 12 zkušených posuzovatelů, kteří bodovali vzhled nálevu, okurek, jejich konzistenci, chuť a vůni. Senzorické hodnocení neodhalilo žádné významné nedostatky a vzorky okurek si z něj odnášely jen dobré či uspokojivé známky.

Sacharin už je v menšině

Sterilované okurky rovněž prošly sérií chemicko-fyzikálních analýz. První z nich se zabývala tvrdostí okurek. Konkrétně se měřila síla potřebná na překrojení plodu. Při tom platí: čím vyšší síla, tím tvrdší okurka. Zajímavé bylo, že tvrdost okurek se jiným způsobem sledovala i při senzorickém hodnocení. Výsledky přístrojového měření se však v několika případech neshodovaly se závěry ochutnávky.

Druhá z chemicko-fyzikálních analýz sledovala výskyt umělých sladidel v nálevu. Typický nálev se nejčastěji sladí cukrem, nicméně historicky se používala také náhradní sladidla. I v našem testu jsme se u několika málo výrobků setkali s umělým sladidlem. Laboratoř proto ověřila, zda jej neobsahují i některé další, které jeho použití na etiketě nezmiňují.

Závěr testu patřil váze. Přesněji řečeno hmotnostnímu rozboru kontrolujícímu celkovou hmotnost okurek i s nálevem, hmotnost pevného podílu a také množství samotných okurek. Dobrá zpráva je, že u všech výrobků zjištěné hmotnosti odpovídaly údajům na obalech.

Článek byl publikován v časopise dTest 5/2023

Zdroj: dTest