Bezpečnost potravin

Těsnění víček bez ftalátů

Vydáno: 11. 6. 2009
Autor:

Termoplastický elastomer Provalin je granulát, který splňuje migrační limity, ale vyžaduje jinou technologii použití než vstřikované tekuté hmoty.

Firma Actega DS GmbH z Brém představila již na veletrhu Interpack 2008 v Düseldorfu nový termoplastický elastomer (TPE) Provalin ®1241 využitelný  jako těsnicí hmota  do kovových víček na sklenice. Je vyroben bez použití změkčovadel a přitom se vlastnostmi zcela vyrovná materiálům z PVC vyrobeným se změkčovadly. Problémem však je, že materiál není tekutý, ale granulovaný, a proto jeho aplikace vyžaduje jiné podmínky a zařízení.
Pokud jde o legislativu, platilo do konce dubna 2009 nařízení 372/2007 /ES (prodloužené nařízením 597/2008/ES), které přechodně regulovalo plastifikátory v těsnicích kroužcích víček, aby nehrozilo vážné riziko, ale současně aby výrobní odvětví mělo dostatek času na dokončení vývoje těsnicích kroužků, které splňují limity stanovené směrnicí 2002/72/ES (ve znění směrnice 2007/19/ES) o plastových materiálech a výrobcích. Podle nařízení 372/2007/ES byla maximální specifická migrace změkčovadel (ATBC, ESBO, PAD, AMG) celkem 300 mg/kg. Teprve na základě směrnice 2007/19/ES spadají těsnicí kroužky  pod směrnici 2002/72/ES a od 1. 5. 2009 platí tam uvedené limity (globální migrace 60 mg/kg). Rizikovými potravinami z hlediska použitých plastifikátorů jsou především ty, které mají vysoký obsah tuku (potraviny v oleji, pesto a tukové omáčky ).
Na trhu však stále není dostatek víček různých rozměrů, u řady řešení dosud nejsou k dispozici informace týkající se těsnosti uzávěrů při dlouhodobém skladování a údaje o migračním chování.

Lebensmittel-Technologie, 42, 2009, č. 3, s. 24


Poznámka
V ČR platí pro plastové materiály ve styku s potravinami vyhláška 38/2001 Sb. (viz:
Znění vyhlášky 38/2001 Sb. a změny směrnice ES o plastech).