Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Vývoj vodítek pro zjišťování škodlivin vznikajících při úpravě vody

Vydáno: 15. 3. 2021
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/PREV/2021/01, termín pro přihlášení 15. 4. 2021

Účelem tendru je:

a) vyvinout vodítka, která umožní identifikovat skutečné hrozby pro lidské zdraví plynoucí z expozice škodlivým látkám, které se mohou vytvářet během zpracování vody při výrobě pitné vody.

b) vyvinout stupňovitý přístup k provádění skríninku pro určení, zda mohou být na úrovni úpraven vody ve vodě rezidua přípravků na ochranu rostlin používaných v souladu s GAP a zda tato přítomnost nemůže být vyloučena a zda se z těchto reziduí nevytváří škodlivé látky v průběhu úpravy vody. A pokud se tvoří, jak vyhodnotit dopad expozice těmto látkám na zdraví lidí a domácích zvířat.

c) Vodítka musí být zaměřená na metody chlorování a ozónování vody. Včleněna bude také metoda rychlé pískové filtrace, jako standardní činnost při úpravě povrchové vody (v případě podpovrchové vody nebude filtrace zvažována jako součást ošetření před dezinfekcí).

Termín pro přijetí nabídek: 15. 4. 2021

Veškeré informace jsou k nalezení na elektronickém tržišti EU (TED).

Informace o dalších tendrech EFSA najdete na webu Úřadu.

Zdroj: EFSA