Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Vývoj metodiky pro hodnocení pozitivních životních podmínek zvířat s využitím behaviorálně-analytických a etologických přístupů

Vydáno: 10. 7. 2023
Autor: KM EFSA

EFSA publikoval otevřenou výzvu k předkládání nabídek OC/EFSA/BIOHAW/2023/03 na téma „Vývoj metodiky pro hodnocení pozitivních životních podmínek zvířat s využitím behaviorálně-analytických a etologických přístupů“.

Cílem výzvy je spojit odborné znalosti v oblasti vědy o dobrých životních podmínkách zvířat (etologie, vědy o zvířatech) a analýzy chování (experimentální a aplikovaná analýza chování, behaviorální farmakologie) a vyvinout vědecky spolehlivou metodiku pro hodnocení preferencí a voleb zvířat („dotazování zvířat“), posoudit posilující vlastnosti těchto preferencí a využít názor zvířat vyjádřený těmito volbami k vývoji ukazatelů pozitivních životních podmínek zvířat v hospodářství. Druhým cílem této výzvy je doporučit metodiku pro posuzování vlivu doplňkových látek v krmivech na pohodu zvířat, například použitím experimentálních protokolů používaných v behaviorální farmakologii na vliv látek (léčiv nebo krmiv) na chování.

Činnost je rozdělena do dvou pracovních balíčků:

Pracovní balíček 1: Identifikace a testování indikátorů pozitivních životních podmínek zvířat vytvořením optimalizovaného prostředí z pohledu zvířete.

– Cíl 1: Identifikace optimalizovaného prostředí v laboratorních podmínkách pro nejméně dva druhy hospodářských zvířat pomocí výběrových testů.

– Cíl 2: Vývoj spolehlivých ukazatelů pozitivního welfare v polních podmínkách

– Cíl 3: Vývoj spolehlivých ukazatelů pozitivního welfare v laboratorních podmínkách

Pracovní balíček 2: Doporučení pokusných protokolů pro měření vlivu doplňkových látek na dobré životní podmínky zvířat

– Cíl 1: Popis možných účinků doplňkových látek na dobré životní podmínky zvířat

– Cíl 2: Identifikace opatření pro welfare u doplňkových látek v krmivech

– Cíl 3: Doporučení experimentálních protokolů pro měření účinku doplňkových látek v krmivech na dobré životní podmínky zvířat.

Dokumenty k výzvě naleznete na webových stránkách Elektronického tržiště EU (TED).

Maximální rozpočet činí 500 000,00 EUR v rámci tříleté smlouvy na realizaci uvedených úkolů.

Výzva je otevřena pro podávání nabídek do středy 27. září 2023 (14:30 SEČ).

Zdroj: EFSA