Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Vývoj akčního plánu pro aplikaci omických a bioinformatických přístupů při posuzování rizik (opětovné vyhlášení)

Vydáno: 30. 6. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ED/2022/03. Termín pro přihlášení: 15. 9. 2022

EFSA opětovně vypisuje výběrové řízení s maximálním rozpočtem 500 000,- EUR, jehož cílem je vypracovat akční plán v oblasti (vědecké téma) omiky (OMICS) a souvisejících bioinformatických přístupů v hodnocení rizik a definovat víceletou strategii pro jejich uplatňování v několika vědeckých oblastech úřadu EFSA.

Akční plán poskytne úplné porozumění např. probíhajícím činnostem, nedostatkům ve znalostech, výzvám a překážkám, jakož i možnostem spolupráce a potenciálním partnerům. Plán poskytne úřadu EFSA základ pro stanovení priorit a rozhodování o vysoce hodnotných a víceletých studiích nebo výzvách k předkládání projektů (granty nebo veřejné zakázky ve spolupráci s partnery) k řešení zjištěných nedostatků.

Termín pro přihlášení do tendru: 15. 9. 2022, 14:30 hod

Další (základní) informace o výzvě najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA