Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Technická a vědecká podpora pro vzdělávací kurz EFSA v oblasti dozoru nad rostlinnými škůdci pro zlepšení krizové připravenosti v oblasti zdraví rostlin

Vydáno: 17. 4. 2023
Autor: KM EFSA

EFSA vyhlašuje výzvu k poskytování technické a vědecké podpory pro školicí kurzy EFSA v oblasti dozoru nad škůdci rostlin pro zlepšení krizové připravenosti v oblasti zdraví rostlin.

Cílem tohoto zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který navrhne a vypracuje školicí materiály, jež budou poskytovány on-line, a podpoří tak členské státy EU a třetí země při plánování a provádění statisticky spolehlivých průzkumů škodlivých organismů. Všechny didaktické materiály a školicí moduly musí být vypracovány v souladu s nejaktuálnějšími obecnými pokyny pro statisticky spolehlivá a na riziku založená zjišťování škůdců rostlin.

Technical and Scientific Support to EFSA Training Courses on Plant Pest Surveillance for Improving Crisis Preparedness in Plant Health

Předměty smluv vyplývajících z tohoto rámcového kontraktu budou následující:

  • Navrhnout a vytvořit přizpůsobený a kombinovaný e-learningový kurz ve formě modulů asynchronní výuky v délce 30 minut, dobře vyvážených mezi teorií a praktickými příklady o souboru nástrojů EFSA pro průzkum škodlivých organismů, zejména se zaměřením na na teoretické koncepty, které stojí za statisticky spolehlivými průzkumy. Konstrukce musí být v souladu s nejnovějšími osvědčenými postupy týkajícími se e-learningu prostřednictvím rozhraní s využitím digitálního vzdělávacího obsahu. Rozhraní musí být intuitivní a poutavé. Metodiky výuky musí být rozmanité: nastavení v různých situacích, interaktivní cvičení, videa, webové odkazy a on-line testy;
  • Zorganizovat, spustit a zaznamenat sérii webinářů, které uživatele provedou celým systémem praktického používání souboru nástrojů EFSA pro průzkum škodlivých organismů implementaci metodického rámce pro plánování, navrhování a podávání zpráv o zjišťování průzkumů prioritních škůdců pro EU. Webináře by měly být synchronní pro podporu implementace souboru nástrojů EFSA pro průzkum škůdců a zejména ilustrovat a vést uživatele k praktickému používání různých (např. karty pro průzkum škůdců, nástroj pro průzkum škůdců založený na rizicích (RiPEST)). V návaznosti na to by měly být záznamy z webových seminářů veřejně dostupné a snadno přístupné;
  • Navrhnout a zapojit kvalifikované a zkušené lektory/odborníky, na kterých se dohodne s EFSA, aby připravili obsah e-learningových kurzů a sérií školení, které se budou konat v rámci projektu webinářů; další podrobnosti o odborných znalostech potřebných k zajištění vědecké správnosti jsou definovány v oddíle „B) Odborné a technické znalosti“.
  • Pořádat e-learningové kurzy po dobu 5 let na platformě schválené EFSA a zajistit kompatibilitu s IT systémy EFSA (případně s platformou Akademie EU). Až bude cílová platforma (Akademie EU) pro EFSA funkční, hostování služba již nebude potřeba.
  • Navrhnout strategii šíření informací a zajistit její realizaci, aby byly všechny didaktické materiály otevřeně dostupné a snadno přístupné, propagovat akce určené cílovému publiku, sledovat jejich zpětnou vazbu pro případné zlepšení e-learningových kurzů a webinářů;
  • Aktualizovat e-learningové moduly a webové semináře podle potřeby v souladu s požadavky EFSA.

Tendr je otevřený do 31. 5. 2023.

Veškeré informace o tendru naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA