Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Příprava cestovních map aktivit pro budování evropského partnerství v různých oblastech

Vydáno: 28. 1. 2021
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/ED/2020/1. Termín přihlášení do tendru: 26. 2. 2021

Příprava cestovních map pro aktivity v oblastech: Next Generation, Systems-based Environmental Risk Assessment; New Approach Methodologies in Risk Assessment; Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals.

Účelem smluv uzavíraných na základě tohoto tendru je dodání cestovních map realizace aktivit, které poskytnou doporučení pro budoucí víceleté studie či projekty za účasti vice partnerů pro každou definovanou oblast (viz níže). Řešení budou rozvíjet vizi EFSA. Podpoří připravenost Úřadu na budoucí požadavky hodnocení rizik a zabrání možným odchylkám u případě citlivých kauz.

Zakázka je rozdělená do tří částí:

Lot Title Descripton

Lot 1

Development of a Roadmap for Action on Building a
European Partnership for Next Generation, Systems-based Environmental Risk
Assessment

The main objective of the roadmap for action for this lot is to identify and connect relevant partners from various sectors, across regulatory silos, and build a platform (partnership) where cooperation and harmonisation of methodologies will take place to facilitate the transition to next generation, systems-based regulatory Environmental risk assessment (ERA) by 2030.

Lot 2

Development of Roadmap for Action on New Approach
Methodologies in Risk Assessment

The main objective of the roadmap for action for this lot is to define EFSA priorities regarding the incorporation of new approach methodologies (NAMs) in regulatory hazard assessments and risk characterisations of chemicals in food and feed, and to define a multiannual strategy for increasing the use of NAMs in EFSA human health risk assessment to minimise the need for animal-based verification studies, so that by 2027 the large majority of EFSA requests for additional data are based on NAMs.

Lot 3

Development of Roadmap for Action on the Risk
Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals (RACEMiC)

The main objective of the roadmap for action for this lot is to develop and implement a harmonised approach for the assessment of human health risks resulting from both dietary and non-dietary exposure to multiple chemicals.

 
Termín přihlášení do tendru: 26. 2. 2021

Veškerá dokumentace k veřejné zakázce OC/EFSA/ED/2020/1 je dostupná na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA