Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Poskytování specializovaných vzdělávacích kurzů o specifických aspektech hodnocení chemických rizik a souvisejících nástrojů

Vydáno: 4. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít jednu rámcovou smlouvu na čtyři roky. Rámcová smlouva bude realizována prostřednictvím zvláštních smluv. Vybraný rámcový dodavatel odpoví na žádost v rámci rámcové smlouvy, a následně bude mezi EFSA a rámcovým dodavatelem uzavřena konkrétní smlouva. Zvláštní smlouvy stanoví konkrétní podmínky pro plnění jednotlivých úkolů.

Celkové cíle rámcových smluv vyplývajících z této veřejné zakázky jsou následující:

– Umožnit pochopení a praktické provádění postupů hodnocení rizik členy vědeckého výboru/panelů EFSA, jejich pracovními skupinami, zaměstnanci EFSA a sítěmi EFSA a případně dalšími zúčastněnými stranami (např. příslušnými organizacemi uvedenými v seznamu podle čl. 36), zejména pokud jde o horizontální aspekty související s hodnocením chemických rizik.

– Posílit šíření vědeckých pokynů pro hodnocení rizik a modelovacích postupů a zajistit, aby členové vědeckého výboru/panelů EFSA, jejich pracovní skupiny, zaměstnanci EFSA, sítě EFSA a případně další zúčastněné strany (např. příslušné organizace uvedené v seznamu podle čl. 36) převzali pokyny k přístupům k průřezovému hodnocení rizik, které již EFSA vypracoval.

Specifické cíle zakázky vyplývající z tohoto zadávacího řízení jsou poskytnout EFSA řadu specializovaných vzdělávacích kurzů pokrývajících určité oblasti hodnocení chemických rizik a souvisejících nástrojů.

Veškerou dokumentaci k tendru naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Příjem nabídek do tendru končí 26. 4. 2023.

Zdroj: EFSA