Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Podpůrné služby pro získávání odborných znalostí

Vydáno: 16. 12. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/MESE/2022/05; Termín pro přihlášení do tendru: 8. 2. 2023

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít více rámcových smluv v kaskádě na čtyři roky s maximálně třemi dodavateli pro každou ze čtyř částí. Rámcová smlouva bude realizována prostřednictvím zvláštních smluv nebo objednávkových formulářů. Specifická smlouva nebo objednávkový formulář stanoví konkrétní podmínky pro plnění jednotlivých úkolů.

Obecným cílem tohoto postupu je poskytovat podpůrné služby pro fáze získávání odborných znalostí (expert knowledge elicitation – EKE)  jako vstupu do výstupů EFSA s využitím metod získávání odborných znalostí EFSA, ale také jakékoli jiné metody EKE s definovaným protokolem, v závislosti na konkrétní žádosti, typu otázky, dostupných zdrojích (např. čas, zapojení pracovníků atd.) a počtu získaných odborníků ve specifických oblastech EFSA, jako je hodnocení chemických rizik; hodnocení mikrobiálních rizik; hodnocení environmentálních rizik; výživa lidí; hodnocení rizik pro zdraví a pohodu zvířat; hodnocení rizik pro zdraví rostlin.

Toto výběrové řízení je rozděleno na 4 části:
– Část 1 – Obecná podpora pro zjišťování odborných znalostí pomocí EKE metod EFSA
– Část 2 – Specifická podpora pro získávání odborných znalostí v oblasti hodnocení rizik pro zdraví lidí z potravin
– Část 3 – Specifická podpora pro získávání odborných znalostí v oblasti hodnocení rizik pro zdraví rostlin
– Část 4 – Specifická podpora pro získávání odborných znalostí v oblasti zdraví zvířat a posuzování rizik v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

Části jsou na sobě nezávislé. Můžete podat nabídku na jeden nebo více částí, ale v nabídce by mělo být jasně uvedeno, o kterou část se ucházíte. V případě se rozhodnete podat žádost na více částí, je třeba předložit technickou a finanční nabídku pro každou část.

Veškeré informace naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA